Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Inwestycja
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,04I kwartał 2022Sprzedany
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,93I kwartał 2022Sprzedany
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,206 645, 60446 584, 08I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,237 095, 60306 742, 79I kwartał 2022Do kupienia
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,226 815, 60417 250, 98I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,596 895, 59452 282, 07I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,33I kwartał 2022Sprzedany
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,347 095, 60350 096, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,907 045, 60309 301, 66I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,80I kwartał 2022Sprzedany
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,68I kwartał 2022Sprzedany
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,516 665, 60443 328, 92I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,396 855, 60414 009, 82I kwartał 2022Do kupienia
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,407 115, 60344 395, 12I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,056 945, 60424 028, 81I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,967 115, 60355 495, 46I kwartał 2022Do kupienia
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,516 685, 60444 659, 23I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,396 865, 60414 613, 78I kwartał 2022Do kupienia
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,407 145, 60345 847, 23I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,417 015, 60388 734, 64I kwartał 2022Do kupienia
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,82I kwartał 2022Sprzedany
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,516 685, 60444 659, 23I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,396 855, 60414 009, 82I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,407 145, 60345 847, 23I kwartał 2022Do kupienia
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,417 035, 60389 842, 33I kwartał 2022Do kupienia
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,827 145, 60355 994, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,356 745, 60515 026, 90I kwartał 2022Do kupienia
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,176 795, 60470 051, 49I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,467 045, 60341 429, 58I kwartał 2022Do kupienia
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,27I kwartał 2022Sprzedany
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,057 065, 60374 829, 95I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,976 745, 60458 498, 73I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,077 145, 60343 489, 18I kwartał 2022Do kupienia
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,997 125, 60327 706, 45I kwartał 2022Do kupienia
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,057 085, 60375 891, 04I kwartał 2022Do kupienia
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,97I kwartał 2022Sprzedany
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,95I kwartał 2022Sprzedany
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,957 085, 60375 182, 47I kwartał 2022Do kupienia
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,976 765, 60459 857, 51I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,156 695, 60463 000, 76I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,277 295, 61337 567, 65I kwartał 2022Do kupienia
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,147 295, 61329 323, 62I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,206 865, 60433 906, 12I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,956 715, 60456 325, 15I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,077 145, 60343 489, 18I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,417 145, 60317 336, 27I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,99I kwartał 2022Sprzedany
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,377 145, 60317 050, 45I kwartał 2022Do kupienia
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,057 175, 60380 665, 34I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,956 735, 60457 684, 27I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,417 295, 61323 997, 83I kwartał 2022Do kupienia
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,95I kwartał 2022Sprzedany
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,37I kwartał 2022Sprzedany
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,057 065, 60374 829, 95I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,956 695, 60454 966, 05I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,41I kwartał 2022Sprzedany
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,917 195, 60330 349, 87I kwartał 2022Do kupienia
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,37I kwartał 2022Sprzedany
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,957 065, 60374 123, 39I kwartał 2022Do kupienia
B5.01AANDROMEDALokal mieszkalny0234,06III kwartał 2022Sprzedany
B5.01BANDROMEDALokal mieszkalny0363,777 089, 60452 103, 49III kwartał 2022Do kupienia
B5.02AANDROMEDALokal mieszkalny0358,647 290, 00427 485, 60III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.02BANDROMEDALokal mieszkalny0357,697 089, 60408 998, 74III kwartał 2022Do kupienia
B5.03AANDROMEDALokal mieszkalny0467,09III kwartał 2022Sprzedany
B5.03BANDROMEDALokal mieszkalny0477,237 089, 60547 529, 44III kwartał 2022Do kupienia
B5.04AANDROMEDALokal mieszkalny0366,427 089, 60470 890, 91III kwartał 2022Do kupienia
B5.04BANDROMEDALokal mieszkalny0230,827 799, 60240 383, 61III kwartał 2022Do kupienia
B5.05AANDROMEDALokal mieszkalny1365,59III kwartał 2022Sprzedany
B5.05BANDROMEDALokal mieszkalny1356,977 089, 60403 894, 24III kwartał 2022Do kupienia
B5.06AANDROMEDALokal mieszkalny1350,607 290, 00368 874, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.06BANDROMEDALokal mieszkalny1477,156 989, 60539 247, 49III kwartał 2022Do kupienia
B5.07AANDROMEDALokal mieszkalny1358,377 189, 60419 657, 13III kwartał 2022Do kupienia
B5.07BANDROMEDALokal mieszkalny1245,897 389, 60339 108, 64III kwartał 2022Do kupienia
B5.08AANDROMEDALokal mieszkalny1466,946 989, 60467 883, 69III kwartał 2022Do kupienia
B5.08BANDROMEDALokal mieszkalny1363,636 999, 60445 384, 47III kwartał 2022Do kupienia
B5.09AANDROMEDALokal mieszkalny2365,597 049, 60462 383, 45III kwartał 2022Do kupienia
B5.09BANDROMEDALokal mieszkalny2356,897 089, 60403 327, 07III kwartał 2022Do kupienia
B5.10AANDROMEDALokal mieszkalny2350,60III kwartał 2022Sprzedany
B5.10BANDROMEDALokal mieszkalny2477,15III kwartał 2022Sprzedany
B5.11AANDROMEDALokal mieszkalny2358,317 189, 60419 225, 76III kwartał 2022Do kupienia
B5.11BANDROMEDALokal mieszkalny2245,897 390, 00339 127, 10III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.12AANDROMEDALokal mieszkalny2466,946 989, 60467 883, 69III kwartał 2022Do kupienia
B5.12BANDROMEDALokal mieszkalny2363,636 999, 60445 384, 47III kwartał 2022Do kupienia
B5.13AANDROMEDALokal mieszkalny3365,597 049, 60462 383, 45III kwartał 2022Do kupienia
B5.13BANDROMEDALokal mieszkalny3356,807 089, 60402 689, 01III kwartał 2022Do kupienia
B5.14AANDROMEDALokal mieszkalny3350,607 289, 60368 853, 78III kwartał 2022Do kupienia
B5.14BANDROMEDALokal mieszkalny3477,156 989, 60539 247, 49III kwartał 2022Do kupienia
B5.15AANDROMEDALokal mieszkalny3358,27III kwartał 2022Sprzedany
B5.15BANDROMEDALokal mieszkalny3245,897 389, 60339 108, 64III kwartał 2022Do kupienia
B5.16AANDROMEDALokal mieszkalny3466,94III kwartał 2022Sprzedany
B5.16BANDROMEDALokal mieszkalny3363,636 999, 60445 384, 47III kwartał 2022Do kupienia
Lokal UsługowyAZALIOWY PARKLokal usługowy-10130,03500 000, 00500 000, 00Gotowy do odbioruDo kupienia
S1.5LUNAR 2Apartament15150,534 803, 03723 000, 00Gotowy do odbioruDo kupienia
B1.1MORELOVALokal mieszkalny0356,887 650, 00435 132, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.2MORELOVALokal mieszkalny0242,358 550, 00362 092, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.3MORELOVALokal mieszkalny0244,168 525, 00376 464, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.4MORELOVALokal mieszkalny0240,278 750, 00352 362, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.5MORELOVALokal mieszkalny0248,278 200, 00395 814, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.6MORELOVALokal mieszkalny0245,318 350, 00378 338, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.7MORELOVALokal mieszkalny0361,387 775, 00477 229, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.8MORELOVALokal mieszkalny0356,90IV kwartał 2022Sprzedany
B1.9MORELOVALokal mieszkalny0240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B1.10MORELOVALokal mieszkalny0359,85IV kwartał 2022Sprzedany
B1.11MORELOVALokal mieszkalny0355,75IV kwartał 2022Sprzedany
B1.12MORELOVALokal mieszkalny0354,287 850, 00426 098, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.13MORELOVALokal mieszkalny1240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B1.14MORELOVALokal mieszkalny1246,20IV kwartał 2022Sprzedany
B1.15MORELOVALokal mieszkalny1243,18IV kwartał 2022Sprzedany
B1.16MORELOVALokal mieszkalny1361,257 700, 00471 625, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.17MORELOVALokal mieszkalny1356,928 200, 00466 744, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.18MORELOVALokal mieszkalny1240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B1.19MORELOVALokal mieszkalny1359,807 650, 00457 470, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.20MORELOVALokal mieszkalny1355,71IV kwartał 2022Sprzedany
B1.21MORELOVALokal mieszkalny1354,22IV kwartał 2022Sprzedany
B1.22MORELOVALokal mieszkalny1357,29IV kwartał 2022Sprzedany
B1.23MORELOVALokal mieszkalny1240,25IV kwartał 2022Sprzedany
B1.24MORELOVALokal mieszkalny1241,988 450, 00354 731, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.25MORELOVALokal mieszkalny2240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B1.26MORELOVALokal mieszkalny2246,078 300, 00382 381, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.27MORELOVALokal mieszkalny2243,03IV kwartał 2022Sprzedany
B1.28MORELOVALokal mieszkalny2361,157 750, 00473 912, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.29MORELOVALokal mieszkalny2356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B1.30MORELOVALokal mieszkalny2240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B1.31MORELOVALokal mieszkalny2359,69IV kwartał 2022Sprzedany
B1.32MORELOVALokal mieszkalny2355,59IV kwartał 2022Sprzedany
B1.33MORELOVALokal mieszkalny2354,767 800, 00427 128, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.34MORELOVALokal mieszkalny2469,757 450, 00519 637, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.35MORELOVALokal mieszkalny2240,13IV kwartał 2022Sprzedany
B1.36MORELOVALokal mieszkalny2241,828 500, 00355 470, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.37MORELOVALokal mieszkalny3240,50IV kwartał 2022Sprzedany
B1.38MORELOVALokal mieszkalny3246,01IV kwartał 2022Sprzedany
B1.39MORELOVALokal mieszkalny3243,02IV kwartał 2022Sprzedany
B1.40MORELOVALokal mieszkalny3361,09IV kwartał 2022Sprzedany
B1.41MORELOVALokal mieszkalny3356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B1.42MORELOVALokal mieszkalny3240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B1.43MORELOVALokal mieszkalny3359,64IV kwartał 2022Sprzedany
B1.44MORELOVALokal mieszkalny3355,58IV kwartał 2022Sprzedany
B1.45MORELOVALokal mieszkalny3354,71IV kwartał 2022Sprzedany
B1.46MORELOVALokal mieszkalny3469,687 500, 00522 600, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.47MORELOVALokal mieszkalny3240,078 600, 00344 602, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.48MORELOVALokal mieszkalny3241,748 550, 00356 877, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.49MORELOVALokal mieszkalny4240,428 600, 00347 612, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.50MORELOVALokal mieszkalny4245,998 350, 00384 016, 50IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.51MORELOVALokal mieszkalny4243,00IV kwartał 2022Sprzedany
B1.52MORELOVALokal mieszkalny4361,137 800, 00476 814, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.53MORELOVALokal mieszkalny4498,217 250, 00712 022, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.54MORELOVALokal mieszkalny4359,777 800, 00466 206, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.55MORELOVALokal mieszkalny4355,88IV kwartał 2022Sprzedany
B1.56MORELOVALokal mieszkalny4354,767 900, 00432 604, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.57MORELOVALokal mieszkalny4369,767 550, 00526 688, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.58MORELOVALokal mieszkalny4240,05IV kwartał 2022Sprzedany
B1.59MORELOVALokal mieszkalny4241,798 600, 00359 394, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.1MORELOVALokal mieszkalny0356,887 650, 00435 132, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.2MORELOVALokal mieszkalny0242,358 550, 00362 092, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.3MORELOVALokal mieszkalny0244,168 525, 00376 464, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.4MORELOVALokal mieszkalny0240,27IV kwartał 2022Sprzedany
B2.5MORELOVALokal mieszkalny0248,278 200, 00395 814, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.6MORELOVALokal mieszkalny0245,318 350, 00378 338, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.7MORELOVALokal mieszkalny0361,387 775, 00477 229, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.8MORELOVALokal mieszkalny0356,90IV kwartał 2022Sprzedany
B2.9MORELOVALokal mieszkalny0240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B2.10MORELOVALokal mieszkalny0359,85IV kwartał 2022Sprzedany
B2.11MORELOVALokal mieszkalny0355,75IV kwartał 2022Sprzedany
B2.12MORELOVALokal mieszkalny0354,287 850, 00426 098, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.13MORELOVALokal mieszkalny1240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B2.14MORELOVALokal mieszkalny1246,208 275, 00382 305, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.15MORELOVALokal mieszkalny1243,18IV kwartał 2022Sprzedany
B2.16MORELOVALokal mieszkalny1361,25IV kwartał 2022Sprzedany
B2.17MORELOVALokal mieszkalny1356,928 200, 00466 744, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.18MORELOVALokal mieszkalny1240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B2.19MORELOVALokal mieszkalny1359,807 650, 00457 470, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.20MORELOVALokal mieszkalny1355,717 750, 00431 752, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.21MORELOVALokal mieszkalny1354,227 700, 00417 494, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.22MORELOVALokal mieszkalny1357,29IV kwartał 2022Sprzedany
B2.23MORELOVALokal mieszkalny1240,25IV kwartał 2022Sprzedany
B2.24MORELOVALokal mieszkalny1241,98IV kwartał 2022Sprzedany
B2.25MORELOVALokal mieszkalny2240,488 550, 00346 104, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.26MORELOVALokal mieszkalny2246,078 300, 00382 381, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.27MORELOVALokal mieszkalny2243,03IV kwartał 2022Sprzedany
B2.28MORELOVALokal mieszkalny2361,15IV kwartał 2022Sprzedany
B2.29MORELOVALokal mieszkalny2356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B2.30MORELOVALokal mieszkalny2240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B2.31MORELOVALokal mieszkalny2359,697 700, 00459 613, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.32MORELOVALokal mieszkalny2355,597 775, 00432 212, 25IV kwartał 2022Do kupienia
B2.33MORELOVALokal mieszkalny2354,767 800, 00427 128, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.34MORELOVALokal mieszkalny2469,757 450, 00519 637, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.35MORELOVALokal mieszkalny2240,13IV kwartał 2022Sprzedany
B2.36MORELOVALokal mieszkalny2241,828 500, 00355 470, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.37MORELOVALokal mieszkalny3240,50IV kwartał 2022Sprzedany
B2.38MORELOVALokal mieszkalny3246,018 325, 00383 033, 25IV kwartał 2022Do kupienia
B2.39MORELOVALokal mieszkalny3243,02IV kwartał 2022Sprzedany
B2.40MORELOVALokal mieszkalny3361,09IV kwartał 2022Sprzedany
B2.41MORELOVALokal mieszkalny3356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B2.42MORELOVALokal mieszkalny3240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B2.43MORELOVALokal mieszkalny3359,647 750, 00462 210, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.44MORELOVALokal mieszkalny3355,587 750, 00430 745, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.45MORELOVALokal mieszkalny3354,717 850, 00429 473, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.46MORELOVALokal mieszkalny3469,687 500, 00522 600, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.47MORELOVALokal mieszkalny3240,07IV kwartał 2022Sprzedany
B2.48MORELOVALokal mieszkalny3241,74IV kwartał 2022Sprzedany
B2.49MORELOVALokal mieszkalny4240,428 600, 00347 612, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.50MORELOVALokal mieszkalny4245,99IV kwartał 2022Sprzedany
B2.51MORELOVALokal mieszkalny4243,00IV kwartał 2022Sprzedany
B2.52MORELOVALokal mieszkalny4361,13IV kwartał 2022Sprzedany
B2.53MORELOVALokal mieszkalny4498,217 250, 00712 022, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.54MORELOVALokal mieszkalny4359,777 800, 00466 206, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.55MORELOVALokal mieszkalny4355,887 800, 00435 864, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.56MORELOVALokal mieszkalny4354,767 900, 00432 604, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.57MORELOVALokal mieszkalny4369,76IV kwartał 2022Sprzedany
B2.58MORELOVALokal mieszkalny4240,05IV kwartał 2022Sprzedany
B2.59MORELOVALokal mieszkalny4241,79IV kwartał 2022Sprzedany
B1.01VIRGOLokal mieszkalny0362,27II kwartał 2022Sprzedany
B1.02VIRGOLokal mieszkalny0348,58II kwartał 2022Sprzedany
B1.03VIRGOLokal mieszkalny0239,45II kwartał 2022Sprzedany
B1.04VIRGOLokal mieszkalny0357,04II kwartał 2022Sprzedany
B1.05VIRGOLokal mieszkalny0361,25II kwartał 2022Sprzedany
B1.06VIRGOLokal mieszkalny1348,58II kwartał 2022Sprzedany
B1.08VIRGOLokal mieszkalny1357,04II kwartał 2022Sprzedany
B1.09VIRGOLokal mieszkalny1352,33II kwartał 2022Sprzedany
B1.10VIRGOLokal mieszkalny1238,84II kwartał 2022Sprzedany
B1.11VIRGOLokal mieszkalny1347,57II kwartał 2022Sprzedany
B1.12VIRGOLokal mieszkalny2348,47II kwartał 2022Sprzedany
B1.13VIRGOLokal mieszkalny2239,31II kwartał 2022Sprzedany
B1.14VIRGOLokal mieszkalny2359,94II kwartał 2022Sprzedany
B1.15VIRGOLokal mieszkalny2352,23II kwartał 2022Sprzedany
B1.16VIRGOLokal mieszkalny2238,84II kwartał 2022Sprzedany
B1.17VIRGOLokal mieszkalny2347,48II kwartał 2022Sprzedany
B1.18VIRGOLokal mieszkalny3244,52II kwartał 2022Sprzedany
B1.19VIRGOLokal mieszkalny3236,49II kwartał 2022Sprzedany
B1.20VIRGOLokal mieszkalny3250,257 600, 00381 900, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.21VIRGOLokal mieszkalny3248,727 600, 00370 272, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.22VIRGOLokal mieszkalny3235,48II kwartał 2022Sprzedany
B1.23VIRGOLokal mieszkalny3244,357 600, 00337 060, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.01AVIRGOLokal mieszkalny0247,71II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.01BVIRGOLokal mieszkalny0237,22II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.02AVIRGOLokal mieszkalny0348,58II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.02BVIRGOLokal mieszkalny0240,94II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.03AVIRGOLokal mieszkalny0239,46II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.03BVIRGOLokal mieszkalny0359,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.04AVIRGOLokal mieszkalny0357,04II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.04BVIRGOLokal mieszkalny0479,767 400, 00590 224, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.05AVIRGOLokal mieszkalny0361,25II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.05BVIRGOLokal mieszkalny1479,59II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.06AVIRGOLokal mieszkalny1348,58II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.06BVIRGOLokal mieszkalny1351,87II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.07AVIRGOLokal mieszkalny1239,31II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.07BVIRGOLokal mieszkalny1240,94II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.08AVIRGOLokal mieszkalny1357,04II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.08BVIRGOLokal mieszkalny1359,37II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.09AVIRGOLokal mieszkalny1352,337 600, 00397 708, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.09BVIRGOLokal mieszkalny2479,59II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.10AVIRGOLokal mieszkalny1238,85II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.10BVIRGOLokal mieszkalny2351,87II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.11AVIRGOLokal mieszkalny1347,57II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.11BVIRGOLokal mieszkalny2240,83II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.12AVIRGOLokal mieszkalny2348,47II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.12BVIRGOLokal mieszkalny2359,33II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.13AVIRGOLokal mieszkalny2239,31II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.13BVIRGOLokal mieszkalny3370,34II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.14AVIRGOLokal mieszkalny2356,94II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.14BVIRGOLokal mieszkalny3244,95II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.15AVIRGOLokal mieszkalny2352,23II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.15BVIRGOLokal mieszkalny3134,317 800, 00267 618, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.16AVIRGOLokal mieszkalny2238,85II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.16BVIRGOLokal mieszkalny3356,267 600, 00427 576, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B2.B3.17AVIRGOLokal mieszkalny2347,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.18AVIRGOLokal mieszkalny3245,22II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.19AVIRGOLokal mieszkalny3236,06II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.20AVIRGOLokal mieszkalny3250,257 600, 00381 900, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.21AVIRGOLokal mieszkalny3248,727 600, 00370 272, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.22AVIRGOLokal mieszkalny3235,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.23AVIRGOLokal mieszkalny3244,35II kwartał 2022Sprzedany