Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,046 700, 00214 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,936 590, 00368 578, 70I kwartał 2022Do kupienia
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,206 200, 00416 640, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,236 600, 00285 318, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,226 350, 00388 747, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,596 430, 00421 743, 70I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,336 600, 00272 778, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,346 600, 00325 644, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,906 550, 00287 545, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,866 600, 00282 876, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,806 570, 00366 606, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,406 300, 00405 720, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,686 500, 00400 920, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,516 200, 00412 362, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,866 680, 00286 304, 80I kwartał 2022Do kupienia
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,396 390, 00385 892, 10I kwartał 2022Do kupienia
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,406 350, 00408 940, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,856 650, 00271 652, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,146 680, 00308 215, 20I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,406 620, 00320 408, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,186 590, 00284 556, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,406 350, 00408 940, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,056 480, 00395 604, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,966 620, 00330 735, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,516 220, 00413 692, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,396 400, 00386 496, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,856 700, 00273 695, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,406 650, 00321 860, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,186 600, 00284 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,416 530, 00361 827, 30I kwartał 2022Do kupienia
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,826 650, 00331 303, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,516 220, 00413 692, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,396 390, 00385 892, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,856 700, 00273 695, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,406 650, 00321 860, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,056 470, 00394 993, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,826 650, 00331 303, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,356 300, 00481 005, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 590, 00356 387, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,176 350, 00439 229, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,466 550, 00317 413, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,276 850, 00316 949, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 650, 00295 326, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 580, 00349 069, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,976 300, 00428 211, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 650, 00319 665, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,446 680, 00296 859, 20I kwartał 2022Do kupienia
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 630, 00304 913, 70I kwartał 2022Do kupienia
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 680, 00296 658, 80I kwartał 2022Do kupienia
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 600, 00350 130, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,976 320, 00429 570, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 680, 00320 840, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 700, 00307 865, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 680, 00296 658, 80I kwartał 2022Do kupienia
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 600, 00349 470, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,976 320, 00429 570, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 680, 00320 640, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,156 250, 00432 187, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,276 800, 00314 636, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,146 800, 00306 952, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,206 400, 00404 480, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 570, 00355 305, 60I kwartał 2022Do kupienia
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,956 270, 00426 046, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 650, 00319 665, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 650, 00295 326, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 630, 00304 913, 70I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,376 650, 00295 060, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 560, 00348 008, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,956 290, 00427 405, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 680, 00320 840, 40I kwartał 2022Do kupienia
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 700, 00307 865, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,376 680, 00296 391, 60I kwartał 2022Do kupienia
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 580, 00349 069, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,956 250, 00424 687, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 680, 00320 640, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,916 700, 00307 597, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,666 720, 00253 075, 20I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,376 680, 00296 391, 60I kwartał 2022Do kupienia
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 580, 00348 411, 00I kwartał 2022Do kupienia
S1.1LUNAR 2Apartament15136,564 796, 43655 000, 65Gotowy do odbioruZarezerwowany
S1.2LUNAR 2Apartament06143,144 281, 82612 900, 00Gotowy do odbioruDo kupienia
S1.3LUNAR 2Apartament15157,474 762, 81749 999, 81Gotowy do odbioruDo kupienia
S1.4LUNAR 2Apartament05151,123 999, 00604 329, 24Gotowy do odbioruDo kupienia
S1.5LUNAR 2Apartament15152,114 753, 14723 000, 86Gotowy do odbioruDo kupienia
S1.6LUNAR 2Apartament04142,944 120, 61589 000, 05Gotowy do odbioruDo kupienia
S2.1LUNAR 2Dom04138,31Gotowy do odbioruSprzedany
S2.2LUNAR 2Dom05157,55Gotowy do odbioruSprzedany
S2.3LUNAR 2Dom05157,554 988, 89786 000, 00Gotowy do odbioruDo kupienia
S2.4LUNAR 2Dom04136,29Gotowy do odbioruSprzedany
S3.1LUNAR 2Dom04144,75Gotowy do odbioruSprzedany
S3.2LUNAR 2Dom04142,12Gotowy do odbioruSprzedany
M01.ASOLARLokal mieszkalny0470,346 050, 00425 556, 86II kwartał 2021Do kupienia
M02.ASOLARLokal mieszkalny0233,58II kwartał 2021Sprzedany
M03.ASOLARLokal mieszkalny0357,36II kwartał 2021Sprzedany
M04.ASOLARLokal mieszkalny0357,77II kwartał 2021Sprzedany
M05.ASOLARLokal mieszkalny0234,24II kwartał 2021Sprzedany
M06.ASOLARLokal mieszkalny0365,675 900, 00387 453, 00II kwartał 2021Do kupienia
M07.ASOLARLokal mieszkalny1248,84II kwartał 2021Sprzedany
M08.ASOLARLokal mieszkalny1238,59II kwartał 2021Sprzedany
M09.ASOLARLokal mieszkalny1233,55II kwartał 2021Sprzedany
M10.ASOLARLokal mieszkalny1357,34II kwartał 2021Sprzedany
M11.ASOLARLokal mieszkalny1357,75II kwartał 2021Sprzedany
M12.ASOLARLokal mieszkalny1234,17II kwartał 2021Sprzedany
M13.ASOLARLokal mieszkalny1365,595 850, 00383 701, 50II kwartał 2021Do kupienia
M14.ASOLARLokal mieszkalny2248,83II kwartał 2021Sprzedany
M15.ASOLARLokal mieszkalny2238,59II kwartał 2021Sprzedany
M16.ASOLARLokal mieszkalny2233,55II kwartał 2021Sprzedany
M17.ASOLARLokal mieszkalny2357,34II kwartał 2021Sprzedany
M18.ASOLARLokal mieszkalny2357,75II kwartał 2021Sprzedany
M19.ASOLARLokal mieszkalny2234,17II kwartał 2021Sprzedany
M20.ASOLARLokal mieszkalny2365,585 850, 00383 643, 00II kwartał 2021Do kupienia
M21.ASOLARLokal mieszkalny3248,83II kwartał 2021Sprzedany
M22.ASOLARLokal mieszkalny3238,59II kwartał 2021Sprzedany
M23.ASOLARLokal mieszkalny3233,55II kwartał 2021Sprzedany
M24.ASOLARLokal mieszkalny3357,346 100, 00349 774, 00II kwartał 2021Zarezerwowany
M25.ASOLARLokal mieszkalny3357,75II kwartał 2021Sprzedany
M26.ASOLARLokal mieszkalny3234,17II kwartał 2021Sprzedany
M27.ASOLARLokal mieszkalny3365,585 850, 00383 643, 00II kwartał 2021Do kupienia
M28.BSOLARLokal mieszkalny0364,60II kwartał 2021Sprzedany
M29.BSOLARLokal mieszkalny0352,676 150, 00323 920, 50II kwartał 2021Do kupienia
M30.BSOLARLokal mieszkalny1352,906 100, 00322 690, 00II kwartał 2021Do kupienia
M31.BSOLARLokal mieszkalny1241,59II kwartał 2021Sprzedany
M32.BSOLARLokal mieszkalny1352,67II kwartał 2021Sprzedany
M33.BSOLARLokal mieszkalny2352,90II kwartał 2021Sprzedany
M34.BSOLARLokal mieszkalny2241,58II kwartał 2021Sprzedany
M35.BSOLARLokal mieszkalny2352,67II kwartał 2021Sprzedany
M36.BSOLARLokal mieszkalny3352,90II kwartał 2021Sprzedany
M37.BSOLARLokal mieszkalny3241,58II kwartał 2021Sprzedany
M38.BSOLARLokal mieszkalny3352,676 100, 00321 287, 00II kwartał 2021Do kupienia
M39.CSOLARLokal mieszkalny0364,46II kwartał 2021Sprzedany
M40.CSOLARLokal mieszkalny0349,22II kwartał 2021Sprzedany
M41.CSOLARLokal mieszkalny0348,02II kwartał 2021Sprzedany
M42.CSOLARLokal mieszkalny1352,53II kwartał 2021Sprzedany
M43.CSOLARLokal mieszkalny1241,58II kwartał 2021Sprzedany
M44.CSOLARLokal mieszkalny1349,21II kwartał 2021Sprzedany
M45.CSOLARLokal mieszkalny1347,99II kwartał 2021Sprzedany
M46.CSOLARLokal mieszkalny2352,53II kwartał 2021Sprzedany
M47.CSOLARLokal mieszkalny2241,58II kwartał 2021Sprzedany
M48.CSOLARLokal mieszkalny2349,21II kwartał 2021Sprzedany
M49.CSOLARLokal mieszkalny2347,99II kwartał 2021Sprzedany
M50.CSOLARLokal mieszkalny3352,53II kwartał 2021Sprzedany
M51.CSOLARLokal mieszkalny3241,58II kwartał 2021Sprzedany
M52.CSOLARLokal mieszkalny3349,21II kwartał 2021Sprzedany
M53.CSOLARLokal mieszkalny3347,99II kwartał 2021Sprzedany
M54.DSOLARLokal mieszkalny0246,79II kwartał 2021Sprzedany
M55.DSOLARLokal mieszkalny0246,82II kwartał 2021Sprzedany
M56.DSOLARLokal mieszkalny0234,16II kwartał 2021Sprzedany
M57.DSOLARLokal mieszkalny0234,19II kwartał 2021Sprzedany
M58.DSOLARLokal mieszkalny1246,99II kwartał 2021Sprzedany
M59.DSOLARLokal mieszkalny1246,81II kwartał 2021Sprzedany
M60.DSOLARLokal mieszkalny1234,13II kwartał 2021Sprzedany
M61.DSOLARLokal mieszkalny1234,18II kwartał 2021Sprzedany
M62.DSOLARLokal mieszkalny1248,16II kwartał 2021Sprzedany
M63.DSOLARLokal mieszkalny2246,99II kwartał 2021Sprzedany
M64.DSOLARLokal mieszkalny2246,82II kwartał 2021Sprzedany
M65.DSOLARLokal mieszkalny2234,13II kwartał 2021Sprzedany
M66.DSOLARLokal mieszkalny2234,18II kwartał 2021Sprzedany
M67.DSOLARLokal mieszkalny2248,16II kwartał 2021Sprzedany
M68.DSOLARLokal mieszkalny3246,996 500, 00305 435, 00II kwartał 2021Zarezerwowany
M69.DSOLARLokal mieszkalny3246,82II kwartał 2021Sprzedany
M70.DSOLARLokal mieszkalny3234,13II kwartał 2021Sprzedany
M71.DSOLARLokal mieszkalny3234,18II kwartał 2021Sprzedany
M72.DSOLARLokal mieszkalny3248,16II kwartał 2021Sprzedany
B1.01VIRGOLokal mieszkalny0362,276 900, 00429 663, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.02VIRGOLokal mieszkalny0348,587 200, 00349 776, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.03VIRGOLokal mieszkalny0239,457 600, 00299 820, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.04VIRGOLokal mieszkalny0357,046 900, 00393 576, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.05VIRGOLokal mieszkalny0361,256 900, 00422 625, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.06VIRGOLokal mieszkalny1348,587 100, 00344 918, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.07VIRGOLokal mieszkalny1239,317 400, 00290 894, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.08VIRGOLokal mieszkalny1357,046 800, 00387 872, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.09VIRGOLokal mieszkalny1352,337 100, 00371 543, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.10VIRGOLokal mieszkalny1238,847 500, 00291 300, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.11VIRGOLokal mieszkalny1347,577 100, 00337 747, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.12VIRGOLokal mieszkalny2348,477 100, 00344 137, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.13VIRGOLokal mieszkalny2239,317 400, 00290 894, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.14VIRGOLokal mieszkalny2359,946 800, 00387 192, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.15VIRGOLokal mieszkalny2352,237 100, 00370 833, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.16VIRGOLokal mieszkalny2238,847 500, 00291 300, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.17VIRGOLokal mieszkalny2347,487 100, 00337 108, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.18VIRGOLokal mieszkalny3244,527 300, 00324 996, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.19VIRGOLokal mieszkalny3236,497 400, 00270 026, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.20VIRGOLokal mieszkalny3250,257 300, 00366 825, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.21VIRGOLokal mieszkalny3248,727 300, 00355 656, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.22VIRGOLokal mieszkalny3235,487 500, 00266 100, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.23VIRGOLokal mieszkalny3244,357 300, 00323 755, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2,B3.01BVIRGOLokal mieszkalny0237,22II kwartał 2022Sprzedany
B2.01VIRGOLokal mieszkalny0247,717 400, 00353 054, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.02VIRGOLokal mieszkalny0348,587 200, 00349 776, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.03VIRGOLokal mieszkalny0239,467 600, 00299 896, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.04VIRGOLokal mieszkalny0357,046 900, 00393 576, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.05VIRGOLokal mieszkalny0361,256 900, 00422 625, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.06VIRGOLokal mieszkalny1348,587 100, 00344 918, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.07VIRGOLokal mieszkalny1239,317 400, 00290 894, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.08VIRGOLokal mieszkalny1357,046 800, 00387 872, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.09VIRGOLokal mieszkalny1352,337 100, 00371 543, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.10VIRGOLokal mieszkalny1238,857 500, 00291 375, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B2.11VIRGOLokal mieszkalny1347,577 100, 00337 747, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.12VIRGOLokal mieszkalny2348,477 100, 00344 137, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.13VIRGOLokal mieszkalny2239,317 400, 00290 894, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.14VIRGOLokal mieszkalny2356,946 800, 00387 192, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.15VIRGOLokal mieszkalny2352,237 100, 00370 833, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.16VIRGOLokal mieszkalny2238,857 500, 00291 375, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.17VIRGOLokal mieszkalny2347,487 100, 00337 108, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.18VIRGOLokal mieszkalny3245,227 300, 00330 106, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.19VIRGOLokal mieszkalny3236,067 400, 00266 844, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.20VIRGOLokal mieszkalny3250,257 300, 00366 825, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.21VIRGOLokal mieszkalny3248,727 300, 00355 656, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.22VIRGOLokal mieszkalny3235,487 500, 00266 100, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.23VIRGOLokal mieszkalny3244,357 300, 00323 755, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.02VIRGOLokal mieszkalny0240,947 600, 00311 144, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.03VIRGOLokal mieszkalny0359,486 900, 00410 412, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B3.04VIRGOLokal mieszkalny0479,766 900, 00550 344, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.05VIRGOLokal mieszkalny1479,596 800, 00541 212, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.06VIRGOLokal mieszkalny1351,877 100, 00368 277, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.07VIRGOLokal mieszkalny1240,947 400, 00302 956, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.08VIRGOLokal mieszkalny1359,377 050, 00418 558, 50II kwartał 2022Do kupienia
B3.09VIRGOLokal mieszkalny2479,596 800, 00541 212, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.10VIRGOLokal mieszkalny2351,877 100, 00368 277, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.11VIRGOLokal mieszkalny2240,837 400, 00302 142, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.12VIRGOLokal mieszkalny2359,337 050, 00418 276, 50II kwartał 2022Do kupienia
B3.13VIRGOLokal mieszkalny3370,346 700, 00471 278, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.14VIRGOLokal mieszkalny3244,957 400, 00332 630, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.15VIRGOLokal mieszkalny3134,317 500, 00257 325, 00II kwartał 2022Do kupienia
B3.16VIRGOLokal mieszkalny3356,267 100, 00399 446, 00II kwartał 2022Do kupienia