Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,04I kwartał 2022Sprzedany
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,93I kwartał 2022Sprzedany
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,206 300, 00423 360, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,236 750, 00291 802, 50I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,226 470, 00396 093, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,596 550, 00429 614, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,336 750, 00278 977, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,346 750, 00333 045, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,906 700, 00294 130, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,806 710, 00374 418, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,406 420, 00413 448, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,686 620, 00408 321, 60I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,516 320, 00420 343, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,396 510, 00393 138, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,406 470, 00416 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,406 770, 00327 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,186 740, 00291 033, 20I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,406 470, 00416 668, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,056 600, 00402 930, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,966 770, 00338 229, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,516 340, 00421 673, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,396 520, 00393 742, 80I kwartał 2022Do kupienia
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,406 800, 00329 120, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,416 670, 00369 584, 70I kwartał 2022Do kupienia
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,826 800, 00338 776, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,516 340, 00421 673, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,396 510, 00393 138, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,856 850, 00279 822, 50I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,406 800, 00329 120, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,416 690, 00370 692, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,826 800, 00338 776, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,356 400, 00488 640, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,176 450, 00446 146, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,466 700, 00324 682, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,27I kwartał 2022Sprzedany
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 720, 00356 496, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,976 400, 00435 008, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 800, 00326 876, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 780, 00311 812, 20I kwartał 2022Do kupienia
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 740, 00357 557, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,976 420, 00436 367, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,95I kwartał 2022Sprzedany
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 830, 00303 320, 11I kwartał 2022Do kupienia
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 740, 00356 883, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,976 420, 00436 367, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,156 350, 00439 102, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,276 950, 00321 576, 50I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,146 950, 00313 723, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,206 520, 00412 064, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 710, 00362 876, 80I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,956 370, 00432 841, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 800, 00326 876, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 630, 00304 913, 70I kwartał 2022Do kupienia
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,376 800, 00301 716, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 830, 00362 331, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,956 390, 00434 200, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 680, 00320 840, 40I kwartał 2022Do kupienia
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 950, 00308 649, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 850, 00314 757, 50I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,376 830, 00303 047, 10I kwartał 2022Do kupienia
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 720, 00356 496, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,956 350, 00431 482, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 830, 00327 840, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 950, 00308 649, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,916 850, 00314 483, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,376 830, 00303 047, 10I kwartał 2022Do kupienia
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 720, 00355 824, 00I kwartał 2022Do kupienia
B5.01AANDROMEDALokal mieszkalny0234,067 400, 00252 044, 00III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.01BANDROMEDALokal mieszkalny0363,776 690, 00426 621, 30III kwartał 2022Do kupienia
B5.02AANDROMEDALokal mieszkalny0358,646 890, 00404 029, 60III kwartał 2022Do kupienia
B5.02BANDROMEDALokal mieszkalny0357,696 690, 00385 946, 10III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.03AANDROMEDALokal mieszkalny0467,096 650, 00446 148, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.03BANDROMEDALokal mieszkalny0477,236 690, 00516 668, 70III kwartał 2022Do kupienia
B5.04AANDROMEDALokal mieszkalny0366,426 690, 00444 349, 80III kwartał 2022Do kupienia
B5.04BANDROMEDALokal mieszkalny0230,827 400, 00228 068, 00III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.05AANDROMEDALokal mieszkalny1365,596 650, 00436 173, 50III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.05BANDROMEDALokal mieszkalny1356,976 690, 00381 129, 30III kwartał 2022Do kupienia
B5.06AANDROMEDALokal mieszkalny1350,606 890, 00348 634, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.06BANDROMEDALokal mieszkalny1477,156 590, 00508 418, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.07AANDROMEDALokal mieszkalny1358,376 790, 00396 332, 30III kwartał 2022Do kupienia
B5.07BANDROMEDALokal mieszkalny1245,896 990, 00320 771, 10III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.08AANDROMEDALokal mieszkalny1466,946 590, 00441 134, 60III kwartał 2022Do kupienia
B5.08BANDROMEDALokal mieszkalny1363,636 600, 00419 958, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.09AANDROMEDALokal mieszkalny2365,596 650, 00436 173, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.09BANDROMEDALokal mieszkalny2356,896 690, 00380 594, 10III kwartał 2022Do kupienia
B5.10AANDROMEDALokal mieszkalny2350,606 890, 00348 634, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.10BANDROMEDALokal mieszkalny2477,156 590, 00508 418, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.11AANDROMEDALokal mieszkalny2358,316 790, 00395 924, 90III kwartał 2022Do kupienia
B5.11BANDROMEDALokal mieszkalny2245,896 990, 00320 771, 10III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.12AANDROMEDALokal mieszkalny2466,946 590, 00441 134, 60III kwartał 2022Do kupienia
B5.12BANDROMEDALokal mieszkalny2363,636 600, 00419 958, 00III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.13AANDROMEDALokal mieszkalny3365,596 650, 00436 173, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.13BANDROMEDALokal mieszkalny3356,806 690, 00379 992, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.14AANDROMEDALokal mieszkalny3350,606 890, 00348 634, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.14BANDROMEDALokal mieszkalny3477,156 590, 00508 418, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.15AANDROMEDALokal mieszkalny3358,276 790, 00395 653, 30III kwartał 2022Do kupienia
B5.15BANDROMEDALokal mieszkalny3245,896 990, 00320 771, 10III kwartał 2022Do kupienia
B5.16AANDROMEDALokal mieszkalny3466,946 590, 00441 134, 60III kwartał 2022Do kupienia
B5.16BANDROMEDALokal mieszkalny3363,636 600, 00419 958, 00III kwartał 2022Do kupienia
Lokal UsługowyAzaliowy ParkLokal usługowy-10130,03500 000, 00500 000, 00Gotowy do odbioruDo kupienia
S1.3LUNAR 2Apartament15157,474 762, 81749 999, 81Gotowy do odbioruDo kupienia
S1.5LUNAR 2Apartament15152,114 753, 14723 000, 86Gotowy do odbioruDo kupienia
B1.1MORELOVALokal mieszkalny0356,887 150, 00406 692, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.2MORELOVALokal mieszkalny0242,358 100, 00343 035, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.3MORELOVALokal mieszkalny0244,168 100, 00357 696, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.4MORELOVALokal mieszkalny0240,278 000, 00322 160, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.5MORELOVALokal mieszkalny0248,277 800, 00376 506, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.6MORELOVALokal mieszkalny0245,317 950, 00360 214, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.7MORELOVALokal mieszkalny0361,387 400, 00454 212, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.8MORELOVALokal mieszkalny0356,90IV kwartał 2022Sprzedany
B1.9MORELOVALokal mieszkalny0240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B1.10MORELOVALokal mieszkalny0359,857 600, 00454 860, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.11MORELOVALokal mieszkalny0355,757 400, 00412 550, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.12MORELOVALokal mieszkalny0354,287 400, 00401 672, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.13MORELOVALokal mieszkalny1240,527 800, 00316 056, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.14MORELOVALokal mieszkalny1246,20IV kwartał 2022Sprzedany
B1.15MORELOVALokal mieszkalny1243,18IV kwartał 2022Sprzedany
B1.16MORELOVALokal mieszkalny1361,257 200, 00441 000, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.17MORELOVALokal mieszkalny1356,927 400, 00421 208, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.18MORELOVALokal mieszkalny1240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B1.19MORELOVALokal mieszkalny1359,807 400, 00442 520, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.20MORELOVALokal mieszkalny1355,71IV kwartał 2022Sprzedany
B1.21MORELOVALokal mieszkalny1354,227 250, 00393 095, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.22MORELOVALokal mieszkalny1357,29IV kwartał 2022Sprzedany
B1.23MORELOVALokal mieszkalny1240,25IV kwartał 2022Sprzedany
B1.24MORELOVALokal mieszkalny1241,987 900, 00331 642, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.25MORELOVALokal mieszkalny2240,487 900, 00319 792, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.26MORELOVALokal mieszkalny2246,077 700, 00354 739, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.27MORELOVALokal mieszkalny2243,03IV kwartał 2022Sprzedany
B1.28MORELOVALokal mieszkalny2361,157 300, 00446 395, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.29MORELOVALokal mieszkalny2356,777 500, 00425 775, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.30MORELOVALokal mieszkalny2240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B1.31MORELOVALokal mieszkalny2359,697 500, 00447 675, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.32MORELOVALokal mieszkalny2355,59IV kwartał 2022Sprzedany
B1.33MORELOVALokal mieszkalny2354,767 300, 00399 748, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.34MORELOVALokal mieszkalny2469,757 050, 00491 737, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.35MORELOVALokal mieszkalny2240,13IV kwartał 2022Sprzedany
B1.36MORELOVALokal mieszkalny2241,828 000, 00334 560, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.37MORELOVALokal mieszkalny3240,50IV kwartał 2022Sprzedany
B1.38MORELOVALokal mieszkalny3246,01IV kwartał 2022Sprzedany
B1.39MORELOVALokal mieszkalny3243,02IV kwartał 2022Sprzedany
B1.40MORELOVALokal mieszkalny3361,09IV kwartał 2022Sprzedany
B1.41MORELOVALokal mieszkalny3356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B1.42MORELOVALokal mieszkalny3240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B1.43MORELOVALokal mieszkalny3359,647 600, 00453 264, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.44MORELOVALokal mieszkalny3355,587 400, 00411 292, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.45MORELOVALokal mieszkalny3354,717 400, 00404 854, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.46MORELOVALokal mieszkalny3469,687 150, 00498 212, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.47MORELOVALokal mieszkalny3240,078 100, 00324 567, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.48MORELOVALokal mieszkalny3241,748 100, 00338 094, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.49MORELOVALokal mieszkalny4240,428 100, 00327 402, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.50MORELOVALokal mieszkalny4245,997 900, 00363 321, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.51MORELOVALokal mieszkalny4243,00IV kwartał 2022Sprzedany
B1.52MORELOVALokal mieszkalny4361,137 500, 00458 475, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.53MORELOVALokal mieszkalny4498,217 250, 00712 022, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.54MORELOVALokal mieszkalny4359,777 700, 00460 229, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.55MORELOVALokal mieszkalny4355,887 500, 00419 100, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.56MORELOVALokal mieszkalny4354,767 500, 00410 700, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.57MORELOVALokal mieszkalny4369,767 250, 00505 760, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.58MORELOVALokal mieszkalny4240,058 200, 00328 410, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.59MORELOVALokal mieszkalny4241,798 200, 00342 678, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.1MORELOVALokal mieszkalny0356,887 150, 00406 692, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.2MORELOVALokal mieszkalny0242,358 100, 00343 035, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.3MORELOVALokal mieszkalny0244,168 100, 00357 696, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.4MORELOVALokal mieszkalny0240,278 000, 00322 160, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.5MORELOVALokal mieszkalny0248,277 800, 00376 506, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.6MORELOVALokal mieszkalny0245,317 950, 00360 214, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.7MORELOVALokal mieszkalny0361,387 400, 00454 212, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.8MORELOVALokal mieszkalny0356,907 600, 00432 440, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.9MORELOVALokal mieszkalny0240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B2.10MORELOVALokal mieszkalny0359,857 600, 00454 860, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.11MORELOVALokal mieszkalny0355,757 400, 00412 550, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.12MORELOVALokal mieszkalny0354,287 400, 00401 672, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.13MORELOVALokal mieszkalny1240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B2.14MORELOVALokal mieszkalny1246,207 600, 00351 120, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.15MORELOVALokal mieszkalny1243,187 850, 00338 963, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.16MORELOVALokal mieszkalny1361,257 200, 00441 000, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.17MORELOVALokal mieszkalny1356,927 400, 00421 208, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.18MORELOVALokal mieszkalny1240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B2.19MORELOVALokal mieszkalny1359,807 400, 00442 520, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.20MORELOVALokal mieszkalny1355,717 250, 00403 897, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.21MORELOVALokal mieszkalny1354,227 250, 00393 095, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.22MORELOVALokal mieszkalny1357,297 100, 00406 759, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.23MORELOVALokal mieszkalny1240,257 900, 00317 975, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.24MORELOVALokal mieszkalny1241,987 900, 00331 642, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.25MORELOVALokal mieszkalny2240,487 900, 00319 792, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.26MORELOVALokal mieszkalny2246,077 700, 00354 739, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.27MORELOVALokal mieszkalny2243,037 900, 00339 937, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.28MORELOVALokal mieszkalny2361,157 300, 00446 395, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.29MORELOVALokal mieszkalny2356,777 500, 00425 775, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.30MORELOVALokal mieszkalny2240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B2.31MORELOVALokal mieszkalny2359,697 500, 00447 675, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.32MORELOVALokal mieszkalny2355,597 300, 00405 807, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.33MORELOVALokal mieszkalny2354,767 300, 00399 748, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.34MORELOVALokal mieszkalny2469,757 050, 00491 737, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.35MORELOVALokal mieszkalny2240,138 000, 00321 040, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.36MORELOVALokal mieszkalny2241,828 000, 00334 560, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.37MORELOVALokal mieszkalny3240,50IV kwartał 2022Sprzedany
B2.38MORELOVALokal mieszkalny3246,017 800, 00358 878, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.39MORELOVALokal mieszkalny3243,02IV kwartał 2022Sprzedany
B2.40MORELOVALokal mieszkalny3361,097 400, 00452 066, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.41MORELOVALokal mieszkalny3356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B2.42MORELOVALokal mieszkalny3240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B2.43MORELOVALokal mieszkalny3359,647 600, 00453 264, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.44MORELOVALokal mieszkalny3355,587 400, 00411 292, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.45MORELOVALokal mieszkalny3354,717 400, 00404 854, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.46MORELOVALokal mieszkalny3469,687 300, 00508 664, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.47MORELOVALokal mieszkalny3240,07IV kwartał 2022Sprzedany
B2.48MORELOVALokal mieszkalny3241,748 100, 00338 094, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.49MORELOVALokal mieszkalny4240,428 100, 00327 402, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.50MORELOVALokal mieszkalny4245,99IV kwartał 2022Sprzedany
B2.51MORELOVALokal mieszkalny4243,00IV kwartał 2022Sprzedany
B2.52MORELOVALokal mieszkalny4361,13IV kwartał 2022Sprzedany
B2.53MORELOVALokal mieszkalny4498,217 250, 00712 022, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.54MORELOVALokal mieszkalny4359,777 700, 00460 229, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.55MORELOVALokal mieszkalny4355,887 500, 00419 100, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.56MORELOVALokal mieszkalny4354,767 500, 00410 700, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.57MORELOVALokal mieszkalny4369,76IV kwartał 2022Sprzedany
B2.58MORELOVALokal mieszkalny4240,058 200, 00328 410, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.59MORELOVALokal mieszkalny4241,798 200, 00342 678, 00IV kwartał 2022Do kupienia
M06.ASOLARLokal mieszkalny0365,67II kwartał 2021Sprzedany
B1.01VIRGOLokal mieszkalny0362,27II kwartał 2022Sprzedany
B1.02VIRGOLokal mieszkalny0348,58II kwartał 2022Sprzedany
B1.03VIRGOLokal mieszkalny0239,45II kwartał 2022Sprzedany
B1.04VIRGOLokal mieszkalny0357,04II kwartał 2022Sprzedany
B1.05VIRGOLokal mieszkalny0361,256 900, 00422 625, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.06VIRGOLokal mieszkalny1348,58II kwartał 2022Sprzedany
B1.07VIRGOLokal mieszkalny1239,317 400, 00290 894, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.08VIRGOLokal mieszkalny1357,04II kwartał 2022Sprzedany
B1.09VIRGOLokal mieszkalny1352,337 100, 00371 543, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.10VIRGOLokal mieszkalny1238,84II kwartał 2022Sprzedany
B1.11VIRGOLokal mieszkalny1347,577 100, 00337 747, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.12VIRGOLokal mieszkalny2348,47II kwartał 2022Sprzedany
B1.13VIRGOLokal mieszkalny2239,31II kwartał 2022Sprzedany
B1.14VIRGOLokal mieszkalny2359,94II kwartał 2022Sprzedany
B1.15VIRGOLokal mieszkalny2352,237 100, 00370 833, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.16VIRGOLokal mieszkalny2238,84II kwartał 2022Sprzedany
B1.17VIRGOLokal mieszkalny2347,487 100, 00337 108, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.18VIRGOLokal mieszkalny3244,527 300, 00324 996, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.19VIRGOLokal mieszkalny3236,49II kwartał 2022Sprzedany
B1.20VIRGOLokal mieszkalny3250,257 300, 00366 825, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.21VIRGOLokal mieszkalny3248,727 300, 00355 656, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.22VIRGOLokal mieszkalny3235,48II kwartał 2022Sprzedany
B1.23VIRGOLokal mieszkalny3244,357 300, 00323 755, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.01AVIRGOLokal mieszkalny0247,71II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.01BVIRGOLokal mieszkalny0237,22II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.02AVIRGOLokal mieszkalny0348,58II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.02BVIRGOLokal mieszkalny0240,947 600, 00311 144, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.03AVIRGOLokal mieszkalny0239,46II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.03BVIRGOLokal mieszkalny0359,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.04AVIRGOLokal mieszkalny0357,04II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.04BVIRGOLokal mieszkalny0479,766 900, 00550 344, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B2.B3.05AVIRGOLokal mieszkalny0361,256 900, 00422 625, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B2.B3.05BVIRGOLokal mieszkalny1479,596 800, 00541 212, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.06AVIRGOLokal mieszkalny1348,58II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.06BVIRGOLokal mieszkalny1351,87II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.07AVIRGOLokal mieszkalny1239,31II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.07BVIRGOLokal mieszkalny1240,94II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.08AVIRGOLokal mieszkalny1357,04II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.08BVIRGOLokal mieszkalny1359,37II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.09AVIRGOLokal mieszkalny1352,337 100, 00371 543, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.09BVIRGOLokal mieszkalny2479,596 800, 00541 212, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B2.B3.10AVIRGOLokal mieszkalny1238,85II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.10BVIRGOLokal mieszkalny2351,877 100, 00368 277, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B2.B3.11AVIRGOLokal mieszkalny1347,57II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.11BVIRGOLokal mieszkalny2240,83II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.12AVIRGOLokal mieszkalny2348,47II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.12BVIRGOLokal mieszkalny2359,33II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.13AVIRGOLokal mieszkalny2239,31II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.13BVIRGOLokal mieszkalny3370,34II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.14AVIRGOLokal mieszkalny2356,94II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.14BVIRGOLokal mieszkalny3244,957 400, 00332 630, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.15AVIRGOLokal mieszkalny2352,237 100, 00370 833, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.15BVIRGOLokal mieszkalny3134,317 500, 00257 325, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.16AVIRGOLokal mieszkalny2238,85II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.16BVIRGOLokal mieszkalny3356,267 100, 00399 446, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.17AVIRGOLokal mieszkalny2347,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.18AVIRGOLokal mieszkalny3245,227 300, 00330 106, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.19AVIRGOLokal mieszkalny3236,06II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.20AVIRGOLokal mieszkalny3250,257 300, 00366 825, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.21AVIRGOLokal mieszkalny3248,727 300, 00355 656, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.22AVIRGOLokal mieszkalny3235,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.23AVIRGOLokal mieszkalny3244,357 300, 00323 755, 00II kwartał 2022Do kupienia