Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
M01.ASOLARLokal mieszkalny0470,34II kwartał 2021Sprzedany
M02.ASOLARLokal mieszkalny0233,58II kwartał 2021Sprzedany
M03.ASOLARLokal mieszkalny0357,36II kwartał 2021Sprzedany
M04.ASOLARLokal mieszkalny0357,77II kwartał 2021Sprzedany
M05.ASOLARLokal mieszkalny0234,24II kwartał 2021Sprzedany
M06.ASOLARLokal mieszkalny0365,675 900, 00387 453, 00II kwartał 2021Do kupienia
M07.ASOLARLokal mieszkalny1248,84II kwartał 2021Sprzedany
M08.ASOLARLokal mieszkalny1238,59II kwartał 2021Sprzedany
M09.ASOLARLokal mieszkalny1233,55II kwartał 2021Sprzedany
M10.ASOLARLokal mieszkalny1357,34II kwartał 2021Sprzedany
M11.ASOLARLokal mieszkalny1357,75II kwartał 2021Sprzedany
M12.ASOLARLokal mieszkalny1234,17II kwartał 2021Sprzedany
M13.ASOLARLokal mieszkalny1365,595 850, 00383 701, 50II kwartał 2021Do kupienia
M14.ASOLARLokal mieszkalny2248,83II kwartał 2021Sprzedany
M15.ASOLARLokal mieszkalny2238,59II kwartał 2021Sprzedany
M16.ASOLARLokal mieszkalny2233,55II kwartał 2021Sprzedany
M17.ASOLARLokal mieszkalny2357,34II kwartał 2021Sprzedany
M18.ASOLARLokal mieszkalny2357,75II kwartał 2021Sprzedany
M19.ASOLARLokal mieszkalny2234,17II kwartał 2021Sprzedany
M20.ASOLARLokal mieszkalny2365,585 850, 00383 643, 00II kwartał 2021Do kupienia
M21.ASOLARLokal mieszkalny3248,83II kwartał 2021Sprzedany
M22.ASOLARLokal mieszkalny3238,59II kwartał 2021Sprzedany
M23.ASOLARLokal mieszkalny3233,55II kwartał 2021Sprzedany
M24.ASOLARLokal mieszkalny3357,34II kwartał 2021Sprzedany
M25.ASOLARLokal mieszkalny3357,75II kwartał 2021Sprzedany
M26.ASOLARLokal mieszkalny3234,17II kwartał 2021Sprzedany
M27.ASOLARLokal mieszkalny3365,585 850, 00383 643, 00II kwartał 2021Do kupienia
M28.BSOLARLokal mieszkalny0364,60II kwartał 2021Sprzedany
M29.BSOLARLokal mieszkalny0352,67II kwartał 2021Sprzedany
M30.BSOLARLokal mieszkalny1352,90II kwartał 2021Sprzedany
M31.BSOLARLokal mieszkalny1241,59II kwartał 2021Sprzedany
M32.BSOLARLokal mieszkalny1352,67II kwartał 2021Sprzedany
M33.BSOLARLokal mieszkalny2352,90II kwartał 2021Sprzedany
M34.BSOLARLokal mieszkalny2241,58II kwartał 2021Sprzedany
M35.BSOLARLokal mieszkalny2352,67II kwartał 2021Sprzedany
M36.BSOLARLokal mieszkalny3352,90II kwartał 2021Sprzedany
M37.BSOLARLokal mieszkalny3241,58II kwartał 2021Sprzedany
M38.BSOLARLokal mieszkalny3352,67II kwartał 2021Sprzedany
M39.CSOLARLokal mieszkalny0364,46II kwartał 2021Sprzedany
M40.CSOLARLokal mieszkalny0349,22II kwartał 2021Sprzedany
M41.CSOLARLokal mieszkalny0348,02II kwartał 2021Sprzedany
M42.CSOLARLokal mieszkalny1352,53II kwartał 2021Sprzedany
M43.CSOLARLokal mieszkalny1241,58II kwartał 2021Sprzedany
M44.CSOLARLokal mieszkalny1349,21II kwartał 2021Sprzedany
M45.CSOLARLokal mieszkalny1347,99II kwartał 2021Sprzedany
M46.CSOLARLokal mieszkalny2352,53II kwartał 2021Sprzedany
M47.CSOLARLokal mieszkalny2241,58II kwartał 2021Sprzedany
M48.CSOLARLokal mieszkalny2349,21II kwartał 2021Sprzedany
M49.CSOLARLokal mieszkalny2347,99II kwartał 2021Sprzedany
M50.CSOLARLokal mieszkalny3352,53II kwartał 2021Sprzedany
M51.CSOLARLokal mieszkalny3241,58II kwartał 2021Sprzedany
M52.CSOLARLokal mieszkalny3349,21II kwartał 2021Sprzedany
M53.CSOLARLokal mieszkalny3347,99II kwartał 2021Sprzedany
M54.DSOLARLokal mieszkalny0246,79II kwartał 2021Sprzedany
M55.DSOLARLokal mieszkalny0246,82II kwartał 2021Sprzedany
M56.DSOLARLokal mieszkalny0234,16II kwartał 2021Sprzedany
M57.DSOLARLokal mieszkalny0234,19II kwartał 2021Sprzedany
M58.DSOLARLokal mieszkalny1246,99II kwartał 2021Sprzedany
M59.DSOLARLokal mieszkalny1246,81II kwartał 2021Sprzedany
M60.DSOLARLokal mieszkalny1234,13II kwartał 2021Sprzedany
M61.DSOLARLokal mieszkalny1234,18II kwartał 2021Sprzedany
M62.DSOLARLokal mieszkalny1248,16II kwartał 2021Sprzedany
M63.DSOLARLokal mieszkalny2246,99II kwartał 2021Sprzedany
M64.DSOLARLokal mieszkalny2246,82II kwartał 2021Sprzedany
M65.DSOLARLokal mieszkalny2234,13II kwartał 2021Sprzedany
M66.DSOLARLokal mieszkalny2234,18II kwartał 2021Sprzedany
M67.DSOLARLokal mieszkalny2248,16II kwartał 2021Sprzedany
M68.DSOLARLokal mieszkalny3246,99II kwartał 2021Sprzedany
M69.DSOLARLokal mieszkalny3246,82II kwartał 2021Sprzedany
M70.DSOLARLokal mieszkalny3234,13II kwartał 2021Sprzedany
M71.DSOLARLokal mieszkalny3234,18II kwartał 2021Sprzedany
M72.DSOLARLokal mieszkalny3248,16II kwartał 2021Sprzedany