Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B7.01AASTRA PARKLokal mieszkalny0368,22III kwartał 2020Sprzedany
B7.01BASTRA PARKLokal mieszkalny0248,596 650, 00323 123, 50III kwartał 2020Do kupienia
B7.02AASTRA PARKLokal mieszkalny0236,33III kwartał 2020Sprzedany
B7.02BASTRA PARKLokal mieszkalny0239,42III kwartał 2020Sprzedany
B7.03AASTRA PARKLokal mieszkalny0368,176 325, 00431 175, 25III kwartał 2020Do kupienia
B7.03BASTRA PARKLokal mieszkalny0361,88III kwartał 2020Sprzedany
B7.04AASTRA PARKLokal mieszkalny1239,36III kwartał 2020Sprzedany
B7.04BASTRA PARKLokal mieszkalny0357,40III kwartał 2020Sprzedany
B7.05AASTRA PARKLokal mieszkalny1239,32III kwartał 2020Sprzedany
B7.05BASTRA PARKLokal mieszkalny0241,68III kwartał 2020Sprzedany
B7.06AASTRA PARKLokal mieszkalny1236,33III kwartał 2020Sprzedany
B7.06BASTRA PARKLokal mieszkalny0348,53III kwartał 2020Sprzedany
B7.07AASTRA PARKLokal mieszkalny1368,036 300, 00428 589, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.07BASTRA PARKLokal mieszkalny0249,806 490, 00323 202, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.08AASTRA PARKLokal mieszkalny2239,36III kwartał 2020Sprzedany
B7.08BASTRA PARKLokal mieszkalny0243,18III kwartał 2020Sprzedany
B7.09AASTRA PARKLokal mieszkalny2239,32III kwartał 2020Sprzedany
B7.09BASTRA PARKLokal mieszkalny1248,516 450, 00312 889, 50III kwartał 2020Do kupienia
B7.10AASTRA PARKLokal mieszkalny2236,23III kwartał 2020Sprzedany
B7.10BASTRA PARKLokal mieszkalny1239,42III kwartał 2020Sprzedany
B7.11AASTRA PARKLokal mieszkalny2368,036 300, 00428 589, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.11BASTRA PARKLokal mieszkalny1361,72III kwartał 2020Sprzedany
B7.12AASTRA PARKLokal mieszkalny3479,27III kwartał 2020Sprzedany
B7.12BASTRA PARKLokal mieszkalny1357,20III kwartał 2020Sprzedany
B7.13AASTRA PARKLokal mieszkalny3236,23III kwartał 2020Sprzedany
B7.13BASTRA PARKLokal mieszkalny1241,71III kwartał 2020Sprzedany
B7.14AASTRA PARKLokal mieszkalny3367,896 300, 00427 707, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.14BASTRA PARKLokal mieszkalny1348,55III kwartał 2020Sprzedany
B7.15AASTRA PARKLokal mieszkalny4479,27III kwartał 2020Sprzedany
B7.15BASTRA PARKLokal mieszkalny1249,806 500, 00323 700, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.16AASTRA PARKLokal mieszkalny4236,13III kwartał 2020Sprzedany
B7.16BASTRA PARKLokal mieszkalny1364,196 300, 00404 397, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.17AASTRA PARKLokal mieszkalny4367,89III kwartał 2020Sprzedany
B7.17BASTRA PARKLokal mieszkalny2248,51III kwartał 2020Sprzedany
B7.18BASTRA PARKLokal mieszkalny2239,32III kwartał 2020Sprzedany
B7.19BASTRA PARKLokal mieszkalny2361,72III kwartał 2020Sprzedany
B7.20BASTRA PARKLokal mieszkalny2357,24III kwartał 2020Sprzedany
B7.21BASTRA PARKLokal mieszkalny2241,71III kwartał 2020Sprzedany
B7.22BASTRA PARKLokal mieszkalny2348,45III kwartał 2020Sprzedany
B7.23BASTRA PARKLokal mieszkalny2249,806 500, 00323 700, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.24BASTRA PARKLokal mieszkalny2364,196 300, 00404 397, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.25BASTRA PARKLokal mieszkalny3248,37III kwartał 2020Sprzedany
B7.26BASTRA PARKLokal mieszkalny3239,32III kwartał 2020Sprzedany
B7.27BASTRA PARKLokal mieszkalny3361,56III kwartał 2020Sprzedany
B7.28BASTRA PARKLokal mieszkalny3357,08III kwartał 2020Sprzedany
B7.29BASTRA PARKLokal mieszkalny3241,71III kwartał 2020Sprzedany
B7.30BASTRA PARKLokal mieszkalny3348,45III kwartał 2020Sprzedany
B7.31BASTRA PARKLokal mieszkalny3249,80III kwartał 2020Sprzedany
B7.32BASTRA PARKLokal mieszkalny3364,026 325, 00404 926, 50III kwartał 2020Do kupienia
B7.33BASTRA PARKLokal mieszkalny4248,376 600, 00319 242, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.34BASTRA PARKLokal mieszkalny4239,22III kwartał 2020Sprzedany
B7.35BASTRA PARKLokal mieszkalny4361,56III kwartał 2020Sprzedany
B7.36BASTRA PARKLokal mieszkalny4357,04III kwartał 2020Sprzedany
B7.37BASTRA PARKLokal mieszkalny4237,92III kwartał 2020Sprzedany
B7.38BASTRA PARKLokal mieszkalny4348,35III kwartał 2020Sprzedany
B7.39BASTRA PARKLokal mieszkalny4249,806 560, 00326 688, 00III kwartał 2020Do kupienia
B7.40BASTRA PARKLokal mieszkalny4364,026 340, 00405 886, 80III kwartał 2020Do kupienia
B8.01AASTRA PARKLokal mieszkalny0368,176 550, 00446 513, 50III kwartał 2020Do kupienia
B8.01BASTRA PARKLokal mieszkalny0248,596 650, 00323 123, 50III kwartał 2020Do kupienia
B8.02AASTRA PARKLokal mieszkalny0236,33III kwartał 2020Sprzedany
B8.02BASTRA PARKLokal mieszkalny0239,39III kwartał 2020Sprzedany
B8.03AASTRA PARKLokal mieszkalny0368,176 325, 00431 175, 25III kwartał 2020Do kupienia
B8.03BASTRA PARKLokal mieszkalny0361,886 750, 00417 555, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.04AASTRA PARKLokal mieszkalny1239,36III kwartał 2020Sprzedany
B8.04BASTRA PARKLokal mieszkalny0357,40III kwartał 2020Sprzedany
B8.05AASTRA PARKLokal mieszkalny1239,32III kwartał 2020Sprzedany
B8.05BASTRA PARKLokal mieszkalny0241,68III kwartał 2020Sprzedany
B8.06AASTRA PARKLokal mieszkalny1236,33III kwartał 2020Sprzedany
B8.06BASTRA PARKLokal mieszkalny0348,53III kwartał 2020Sprzedany
B8.07AASTRA PARKLokal mieszkalny1368,036 300, 00428 589, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.07BASTRA PARKLokal mieszkalny0249,806 490, 00323 202, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.08AASTRA PARKLokal mieszkalny2239,36III kwartał 2020Sprzedany
B8.08BASTRA PARKLokal mieszkalny0243,186 700, 00289 306, 00III kwartał 2020Zarezerwowany
B8.09AASTRA PARKLokal mieszkalny2239,32III kwartał 2020Sprzedany
B8.09BASTRA PARKLokal mieszkalny1248,516 450, 00312 889, 50III kwartał 2020Do kupienia
B8.10AASTRA PARKLokal mieszkalny2236,23III kwartał 2020Sprzedany
B8.10BASTRA PARKLokal mieszkalny1239,42III kwartał 2020Sprzedany
B8.11AASTRA PARKLokal mieszkalny2368,036 300, 00428 589, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.11BASTRA PARKLokal mieszkalny1361,72III kwartał 2020Sprzedany
B8.12AASTRA PARKLokal mieszkalny3479,276 550, 00519 218, 50III kwartał 2020Do kupienia
B8.12BASTRA PARKLokal mieszkalny1357,20III kwartał 2020Sprzedany
B8.13AASTRA PARKLokal mieszkalny3236,23III kwartał 2020Sprzedany
B8.13BASTRA PARKLokal mieszkalny1241,71III kwartał 2020Sprzedany
B8.14AASTRA PARKLokal mieszkalny3367,896 300, 00427 707, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.14BASTRA PARKLokal mieszkalny1348,55III kwartał 2020Sprzedany
B8.15AASTRA PARKLokal mieszkalny4479,27III kwartał 2020Sprzedany
B8.15BASTRA PARKLokal mieszkalny1249,806 500, 00323 700, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.16AASTRA PARKLokal mieszkalny4236,16III kwartał 2020Sprzedany
B8.16BASTRA PARKLokal mieszkalny1364,196 300, 00404 397, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.17AASTRA PARKLokal mieszkalny4367,89III kwartał 2020Sprzedany
B8.17BASTRA PARKLokal mieszkalny2248,516 500, 00315 315, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.18BASTRA PARKLokal mieszkalny2239,32III kwartał 2020Sprzedany
B8.19BASTRA PARKLokal mieszkalny2361,72III kwartał 2020Sprzedany
B8.20BASTRA PARKLokal mieszkalny2357,20III kwartał 2020Sprzedany
B8.21BASTRA PARKLokal mieszkalny2241,71III kwartał 2020Sprzedany
B8.22BASTRA PARKLokal mieszkalny2348,45III kwartał 2020Sprzedany
B8.23BASTRA PARKLokal mieszkalny2249,80III kwartał 2020Sprzedany
B8.24BASTRA PARKLokal mieszkalny2364,196 300, 00404 397, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.25BASTRA PARKLokal mieszkalny3248,376 550, 00316 823, 50III kwartał 2020Do kupienia
B8.26BASTRA PARKLokal mieszkalny3239,32III kwartał 2020Sprzedany
B8.27BASTRA PARKLokal mieszkalny3361,56III kwartał 2020Sprzedany
B8.28BASTRA PARKLokal mieszkalny3357,04III kwartał 2020Sprzedany
B8.29BASTRA PARKLokal mieszkalny3241,71III kwartał 2020Sprzedany
B8.30BASTRA PARKLokal mieszkalny3348,45III kwartał 2020Sprzedany
B8.31BASTRA PARKLokal mieszkalny3249,80III kwartał 2020Sprzedany
B8.32BASTRA PARKLokal mieszkalny3364,026 325, 00404 926, 50III kwartał 2020Do kupienia
B8.33BASTRA PARKLokal mieszkalny4248,37III kwartał 2020Sprzedany
B8.34BASTRA PARKLokal mieszkalny4239,22III kwartał 2020Sprzedany
B8.35BASTRA PARKLokal mieszkalny4361,56III kwartał 2020Sprzedany
B8.36BASTRA PARKLokal mieszkalny4357,04III kwartał 2020Sprzedany
B8.37BASTRA PARKLokal mieszkalny4237,92III kwartał 2020Sprzedany
B8.38BASTRA PARKLokal mieszkalny4348,35III kwartał 2020Sprzedany
B8.39BASTRA PARKLokal mieszkalny4249,80III kwartał 2020Sprzedany
B8.40BASTRA PARKLokal mieszkalny4364,026 340, 00405 886, 80III kwartał 2020Do kupienia