Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Inwestycja
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,04I kwartał 2022Sprzedany
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,93I kwartał 2022Sprzedany
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,206 800, 00456 960, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,23I kwartał 2022Sprzedany
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,226 950, 00425 479, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,597 000, 00459 130, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,33I kwartał 2022Sprzedany
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,347 200, 00355 248, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,907 150, 00313 885, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,80I kwartał 2022Sprzedany
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,68I kwartał 2022Sprzedany
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,516 800, 00452 268, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,397 000, 00422 730, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,407 250, 00350 900, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,057 100, 00433 455, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,967 250, 00362 210, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,516 800, 00452 268, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,397 000, 00422 730, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,407 250, 00350 900, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,82I kwartał 2022Sprzedany
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,516 800, 00452 268, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,39I kwartał 2022Sprzedany
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,827 250, 00361 195, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,356 900, 00526 815, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,176 900, 00477 273, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,467 150, 00346 489, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,27I kwartał 2022Sprzedany
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,057 200, 00381 960, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,976 900, 00468 993, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,077 300, 00350 911, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,99I kwartał 2022Sprzedany
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,057 200, 00381 960, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,97I kwartał 2022Sprzedany
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,95I kwartał 2022Sprzedany
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,957 200, 00381 240, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,977 000, 00475 790, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,156 900, 00477 135, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,277 400, 00342 398, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,147 400, 00334 036, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,207 000, 00442 400, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,956 950, 00472 252, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,077 300, 00350 911, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,417 300, 00324 193, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,99I kwartał 2022Sprzedany
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,377 300, 00323 901, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,057 300, 00387 265, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,956 900, 00468 855, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,417 400, 00328 634, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,95I kwartał 2022Sprzedany
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,37I kwartał 2022Sprzedany
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,057 200, 00381 960, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,956 850, 00465 457, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,41I kwartał 2022Sprzedany
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,37I kwartał 2022Sprzedany
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,957 200, 00381 240, 00I kwartał 2022Do kupienia
B5.01AANDROMEDALokal mieszkalny0234,06III kwartał 2022Sprzedany
B5.01BANDROMEDALokal mieszkalny0363,777 200, 00459 144, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.02AANDROMEDALokal mieszkalny0358,64III kwartał 2022Sprzedany
B5.02BANDROMEDALokal mieszkalny0357,697 200, 00415 368, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.03AANDROMEDALokal mieszkalny0467,09III kwartał 2022Sprzedany
B5.03BANDROMEDALokal mieszkalny0477,23III kwartał 2022Sprzedany
B5.04AANDROMEDALokal mieszkalny0366,427 200, 00478 224, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.04BANDROMEDALokal mieszkalny0230,82III kwartał 2022Sprzedany
B5.05AANDROMEDALokal mieszkalny1365,59III kwartał 2022Sprzedany
B5.05BANDROMEDALokal mieszkalny1356,977 200, 00410 184, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.06AANDROMEDALokal mieszkalny1350,607 390, 00373 934, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.06BANDROMEDALokal mieszkalny1477,157 100, 00547 765, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.07AANDROMEDALokal mieszkalny1358,377 300, 00426 101, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.07BANDROMEDALokal mieszkalny1245,897 500, 00344 175, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.08AANDROMEDALokal mieszkalny1466,947 100, 00475 274, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.08BANDROMEDALokal mieszkalny1363,637 100, 00451 773, 00III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.09AANDROMEDALokal mieszkalny2365,597 150, 00468 968, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.09BANDROMEDALokal mieszkalny2356,897 200, 00409 608, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.10AANDROMEDALokal mieszkalny2350,60III kwartał 2022Sprzedany
B5.10BANDROMEDALokal mieszkalny2477,15III kwartał 2022Sprzedany
B5.11AANDROMEDALokal mieszkalny2358,31III kwartał 2022Sprzedany
B5.11BANDROMEDALokal mieszkalny2245,897 490, 00343 716, 10III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.12AANDROMEDALokal mieszkalny2466,947 100, 00475 274, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.12BANDROMEDALokal mieszkalny2363,637 100, 00451 773, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.13AANDROMEDALokal mieszkalny3365,597 150, 00468 968, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.13BANDROMEDALokal mieszkalny3356,807 200, 00408 960, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.14AANDROMEDALokal mieszkalny3350,607 400, 00374 440, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.14BANDROMEDALokal mieszkalny3477,157 100, 00547 765, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.15AANDROMEDALokal mieszkalny3358,27III kwartał 2022Sprzedany
B5.15BANDROMEDALokal mieszkalny3245,897 490, 00343 716, 10III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.16AANDROMEDALokal mieszkalny3466,94III kwartał 2022Sprzedany
B5.16BANDROMEDALokal mieszkalny3363,637 100, 00451 773, 00III kwartał 2022Do kupienia
B1.1MORELOVALokal mieszkalny0356,888 000, 00455 040, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.2MORELOVALokal mieszkalny0242,358 750, 00370 562, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.3MORELOVALokal mieszkalny0244,168 725, 00385 296, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.4MORELOVALokal mieszkalny0240,278 800, 00354 376, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.5MORELOVALokal mieszkalny0248,278 400, 00405 468, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.6MORELOVALokal mieszkalny0245,318 550, 00387 400, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.7MORELOVALokal mieszkalny0361,38IV kwartał 2022Sprzedany
B1.8MORELOVALokal mieszkalny0356,90IV kwartał 2022Sprzedany
B1.9MORELOVALokal mieszkalny0240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B1.10MORELOVALokal mieszkalny0359,85IV kwartał 2022Sprzedany
B1.11MORELOVALokal mieszkalny0355,75IV kwartał 2022Sprzedany
B1.12MORELOVALokal mieszkalny0354,288 375, 00454 595, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.13MORELOVALokal mieszkalny1240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B1.14MORELOVALokal mieszkalny1246,20IV kwartał 2022Sprzedany
B1.15MORELOVALokal mieszkalny1243,18IV kwartał 2022Sprzedany
B1.16MORELOVALokal mieszkalny1361,25IV kwartał 2022Sprzedany
B1.17MORELOVALokal mieszkalny1356,92IV kwartał 2022Sprzedany
B1.18MORELOVALokal mieszkalny1240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B1.19MORELOVALokal mieszkalny1359,808 300, 00496 340, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.20MORELOVALokal mieszkalny1355,71IV kwartał 2022Sprzedany
B1.21MORELOVALokal mieszkalny1354,22IV kwartał 2022Sprzedany
B1.22MORELOVALokal mieszkalny1357,29IV kwartał 2022Sprzedany
B1.23MORELOVALokal mieszkalny1240,25IV kwartał 2022Sprzedany
B1.24MORELOVALokal mieszkalny1241,988 650, 00363 127, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.25MORELOVALokal mieszkalny2240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B1.26MORELOVALokal mieszkalny2246,078 500, 00391 595, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.27MORELOVALokal mieszkalny2243,03IV kwartał 2022Sprzedany
B1.28MORELOVALokal mieszkalny2361,15IV kwartał 2022Sprzedany
B1.29MORELOVALokal mieszkalny2356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B1.30MORELOVALokal mieszkalny2240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B1.31MORELOVALokal mieszkalny2359,698 325, 00496 919, 25IV kwartał 2022Do kupienia
B1.32MORELOVALokal mieszkalny2355,59IV kwartał 2022Sprzedany
B1.33MORELOVALokal mieszkalny2354,768 350, 00457 246, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.34MORELOVALokal mieszkalny2369,757 900, 00551 025, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.35MORELOVALokal mieszkalny2240,13IV kwartał 2022Sprzedany
B1.36MORELOVALokal mieszkalny2241,82IV kwartał 2022Sprzedany
B1.37MORELOVALokal mieszkalny3240,50IV kwartał 2022Sprzedany
B1.38MORELOVALokal mieszkalny3246,01IV kwartał 2022Sprzedany
B1.39MORELOVALokal mieszkalny3243,02IV kwartał 2022Sprzedany
B1.40MORELOVALokal mieszkalny3361,09IV kwartał 2022Sprzedany
B1.41MORELOVALokal mieszkalny3356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B1.42MORELOVALokal mieszkalny3240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B1.43MORELOVALokal mieszkalny3359,64IV kwartał 2022Sprzedany
B1.44MORELOVALokal mieszkalny3355,58IV kwartał 2022Sprzedany
B1.45MORELOVALokal mieszkalny3354,71IV kwartał 2022Sprzedany
B1.46MORELOVALokal mieszkalny3369,777 950, 00554 671, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.47MORELOVALokal mieszkalny3240,078 800, 00352 616, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.48MORELOVALokal mieszkalny3241,748 750, 00365 225, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.49MORELOVALokal mieszkalny4240,428 800, 00355 696, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.50MORELOVALokal mieszkalny4245,998 550, 00393 214, 50IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.51MORELOVALokal mieszkalny4243,00IV kwartał 2022Sprzedany
B1.52MORELOVALokal mieszkalny4361,13IV kwartał 2022Sprzedany
B1.53MORELOVALokal mieszkalny4498,21IV kwartał 2022Sprzedany
B1.54MORELOVALokal mieszkalny4359,77IV kwartał 2022Sprzedany
B1.55MORELOVALokal mieszkalny4355,88IV kwartał 2022Sprzedany
B1.56MORELOVALokal mieszkalny4354,76IV kwartał 2022Sprzedany
B1.57MORELOVALokal mieszkalny4369,76IV kwartał 2022Sprzedany
B1.58MORELOVALokal mieszkalny4240,05IV kwartał 2022Sprzedany
B1.59MORELOVALokal mieszkalny4241,798 800, 00367 752, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.1MORELOVALokal mieszkalny0356,888 000, 00455 040, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.2MORELOVALokal mieszkalny0242,358 750, 00370 562, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.3MORELOVALokal mieszkalny0244,168 725, 00385 296, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.4MORELOVALokal mieszkalny0240,27IV kwartał 2022Sprzedany
B2.5MORELOVALokal mieszkalny0248,278 400, 00405 468, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.6MORELOVALokal mieszkalny0245,318 550, 00387 400, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.7MORELOVALokal mieszkalny0361,38IV kwartał 2022Sprzedany
B2.8MORELOVALokal mieszkalny0356,90IV kwartał 2022Sprzedany
B2.9MORELOVALokal mieszkalny0240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B2.10MORELOVALokal mieszkalny0359,85IV kwartał 2022Sprzedany
B2.11MORELOVALokal mieszkalny0355,75IV kwartał 2022Sprzedany
B2.12MORELOVALokal mieszkalny0354,288 375, 00454 595, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.13MORELOVALokal mieszkalny1240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B2.14MORELOVALokal mieszkalny1246,208 475, 00391 545, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.15MORELOVALokal mieszkalny1243,18IV kwartał 2022Sprzedany
B2.16MORELOVALokal mieszkalny1361,25IV kwartał 2022Sprzedany
B2.17MORELOVALokal mieszkalny1356,92IV kwartał 2022Sprzedany
B2.18MORELOVALokal mieszkalny1240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B2.19MORELOVALokal mieszkalny1359,808 300, 00496 340, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.20MORELOVALokal mieszkalny1355,718 300, 00462 393, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.21MORELOVALokal mieszkalny1354,228 300, 00450 026, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.22MORELOVALokal mieszkalny1357,29IV kwartał 2022Sprzedany
B2.23MORELOVALokal mieszkalny1240,25IV kwartał 2022Sprzedany
B2.24MORELOVALokal mieszkalny1241,98IV kwartał 2022Sprzedany
B2.25MORELOVALokal mieszkalny2240,488 750, 00354 200, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.26MORELOVALokal mieszkalny2246,078 500, 00391 595, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.27MORELOVALokal mieszkalny2243,03IV kwartał 2022Sprzedany
B2.28MORELOVALokal mieszkalny2361,15IV kwartał 2022Sprzedany
B2.29MORELOVALokal mieszkalny2356,77IV kwartał 2022Sprzedany
B2.30MORELOVALokal mieszkalny2240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B2.31MORELOVALokal mieszkalny2359,698 325, 00496 919, 25IV kwartał 2022Do kupienia
B2.32MORELOVALokal mieszkalny2355,59IV kwartał 2022Sprzedany
B2.33MORELOVALokal mieszkalny2354,768 350, 00457 246, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.34MORELOVALokal mieszkalny2469,757 900, 00551 025, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.35MORELOVALokal mieszkalny2240,13IV kwartał 2022Sprzedany
B2.36MORELOVALokal mieszkalny2241,828 700, 00363 834, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.37MORELOVALokal mieszkalny3240,50IV kwartał 2022Sprzedany
B2.38MORELOVALokal mieszkalny3246,01IV kwartał 2022Sprzedany
B2.39MORELOVALokal mieszkalny3243,02IV kwartał 2022Sprzedany
B2.40MORELOVALokal mieszkalny3361,09IV kwartał 2022Sprzedany
B2.41MORELOVALokal mieszkalny3356,778 800, 00499 576, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.42MORELOVALokal mieszkalny3240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B2.43MORELOVALokal mieszkalny3359,648 350, 00497 994, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.44MORELOVALokal mieszkalny3355,588 350, 00464 093, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.45MORELOVALokal mieszkalny3354,718 375, 00458 196, 25IV kwartał 2022Do kupienia
B2.46MORELOVALokal mieszkalny3369,777 950, 00554 671, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.47MORELOVALokal mieszkalny3240,07IV kwartał 2022Sprzedany
B2.48MORELOVALokal mieszkalny3241,74IV kwartał 2022Sprzedany
B2.49MORELOVALokal mieszkalny4240,428 800, 00355 696, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.50MORELOVALokal mieszkalny4245,99IV kwartał 2022Sprzedany
B2.51MORELOVALokal mieszkalny4243,00IV kwartał 2022Sprzedany
B2.52MORELOVALokal mieszkalny4361,13IV kwartał 2022Sprzedany
B2.53MORELOVALokal mieszkalny4498,217 500, 00736 575, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.54MORELOVALokal mieszkalny4359,777 900, 00472 183, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.55MORELOVALokal mieszkalny4355,888 400, 00469 392, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.56MORELOVALokal mieszkalny4354,768 400, 00459 984, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.57MORELOVALokal mieszkalny4369,76IV kwartał 2022Sprzedany
B2.58MORELOVALokal mieszkalny4240,05IV kwartał 2022Sprzedany
B2.59MORELOVALokal mieszkalny4241,798 800, 00367 752, 00IV kwartał 2022Do kupienia
M06.ASOLARLokal mieszkalny0365,437 200, 00472 824, 00Gotowy do odbioruDo kupienia
B1.01VIRGOLokal mieszkalny0362,27II kwartał 2022Sprzedany
B1.02VIRGOLokal mieszkalny0348,58II kwartał 2022Sprzedany
B1.03VIRGOLokal mieszkalny0239,45II kwartał 2022Sprzedany
B1.04VIRGOLokal mieszkalny0357,04II kwartał 2022Sprzedany
B1.05VIRGOLokal mieszkalny0361,25II kwartał 2022Sprzedany
B1.06VIRGOLokal mieszkalny1348,58II kwartał 2022Sprzedany
B1.08VIRGOLokal mieszkalny1357,04II kwartał 2022Sprzedany
B1.09VIRGOLokal mieszkalny1352,33II kwartał 2022Sprzedany
B1.10VIRGOLokal mieszkalny1238,84II kwartał 2022Sprzedany
B1.11VIRGOLokal mieszkalny1347,57II kwartał 2022Sprzedany
B1.12VIRGOLokal mieszkalny2348,47II kwartał 2022Sprzedany
B1.13VIRGOLokal mieszkalny2239,31II kwartał 2022Sprzedany
B1.14VIRGOLokal mieszkalny2356,94II kwartał 2022Sprzedany
B1.15VIRGOLokal mieszkalny2352,23II kwartał 2022Sprzedany
B1.16VIRGOLokal mieszkalny2238,84II kwartał 2022Sprzedany
B1.17VIRGOLokal mieszkalny2347,48II kwartał 2022Sprzedany
B1.18VIRGOLokal mieszkalny3244,52II kwartał 2022Sprzedany
B1.19VIRGOLokal mieszkalny3236,49II kwartał 2022Sprzedany
B1.20VIRGOLokal mieszkalny3250,258 000, 00402 000, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.21VIRGOLokal mieszkalny3248,728 000, 00389 760, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.22VIRGOLokal mieszkalny3235,48II kwartał 2022Sprzedany
B1.23VIRGOLokal mieszkalny3244,358 000, 00354 800, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.01AVIRGOLokal mieszkalny0247,71II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.01BVIRGOLokal mieszkalny0237,22II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.02AVIRGOLokal mieszkalny0348,58II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.02BVIRGOLokal mieszkalny0240,94II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.03AVIRGOLokal mieszkalny0239,46II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.03BVIRGOLokal mieszkalny0359,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.04AVIRGOLokal mieszkalny0357,04II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.04BVIRGOLokal mieszkalny0479,76II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.05AVIRGOLokal mieszkalny0361,25II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.05BVIRGOLokal mieszkalny1479,59II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.06AVIRGOLokal mieszkalny1348,58II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.06BVIRGOLokal mieszkalny1351,87II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.07AVIRGOLokal mieszkalny1239,31II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.07BVIRGOLokal mieszkalny1240,94II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.08AVIRGOLokal mieszkalny1357,04II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.08BVIRGOLokal mieszkalny1359,37II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.09AVIRGOLokal mieszkalny1352,338 000, 00418 640, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.09BVIRGOLokal mieszkalny2479,59II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.10AVIRGOLokal mieszkalny1238,85II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.10BVIRGOLokal mieszkalny2351,87II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.11AVIRGOLokal mieszkalny1347,57II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.11BVIRGOLokal mieszkalny2240,83II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.12AVIRGOLokal mieszkalny2348,47II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.12BVIRGOLokal mieszkalny2359,33II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.13AVIRGOLokal mieszkalny2239,31II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.13BVIRGOLokal mieszkalny3370,34II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.14AVIRGOLokal mieszkalny2356,94II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.14BVIRGOLokal mieszkalny3244,95II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.15AVIRGOLokal mieszkalny2352,23II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.15BVIRGOLokal mieszkalny3134,318 000, 00274 480, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B2.B3.16AVIRGOLokal mieszkalny2238,85II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.16BVIRGOLokal mieszkalny3356,26II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.17AVIRGOLokal mieszkalny2347,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.18AVIRGOLokal mieszkalny3245,22II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.19AVIRGOLokal mieszkalny3236,06II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.20AVIRGOLokal mieszkalny3250,25II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.21AVIRGOLokal mieszkalny3248,728 000, 00389 760, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.22AVIRGOLokal mieszkalny3235,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.23AVIRGOLokal mieszkalny3244,35II kwartał 2022Sprzedany