Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B7.03AASTRA PARKLokal mieszkalny0368,176 500, 00443 105, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.01BASTRA PARKLokal mieszkalny0248,596 650, 00323 123, 50III kwartał 2020Do kupienia
B8.03AASTRA PARKLokal mieszkalny0368,176 500, 00443 105, 00III kwartał 2020Do kupienia
B8.07AASTRA PARKLokal mieszkalny1368,036 550, 00445 596, 50III kwartał 2020Do kupienia
B1.1LUNARLokal mieszkalny0141,73II kwartał 2020Sprzedany
B1.2LUNARLokal mieszkalny0360,52II kwartał 2020Sprzedany
B1.3LUNARLokal mieszkalny0133,73II kwartał 2020Sprzedany
B1.4LUNARLokal mieszkalny0245,87II kwartał 2020Sprzedany
B1.5LUNARLokal mieszkalny0370,47II kwartał 2020Sprzedany
B1.6LUNARLokal mieszkalny0132,10II kwartał 2020Sprzedany
B1.7LUNARLokal mieszkalny0236,77II kwartał 2020Sprzedany
B1.8LUNARLokal mieszkalny0236,69II kwartał 2020Sprzedany
B1.9LUNARLokal mieszkalny0245,30II kwartał 2020Sprzedany
B1.10LUNARLokal mieszkalny0240,19II kwartał 2020Sprzedany
B1.11LUNARLokal mieszkalny1236,63II kwartał 2020Sprzedany
B1.12LUNARLokal mieszkalny1236,69II kwartał 2020Sprzedany
B1.13LUNARLokal mieszkalny1245,30II kwartał 2020Sprzedany
B1.14LUNARLokal mieszkalny1240,19II kwartał 2020Sprzedany
B1.15LUNARLokal mieszkalny1353,29II kwartał 2020Sprzedany
B1.16LUNARLokal mieszkalny1360,36II kwartał 2020Sprzedany
B1.17LUNARLokal mieszkalny1133,73II kwartał 2020Sprzedany
B1.18LUNARLokal mieszkalny1245,87II kwartał 2020Sprzedany
B1.19LUNARLokal mieszkalny1370,30II kwartał 2020Sprzedany
B1.20LUNARLokal mieszkalny1131,98II kwartał 2020Sprzedany
B1.21LUNARLokal mieszkalny2127,42II kwartał 2020Sprzedany
B1.22LUNARLokal mieszkalny2128,79II kwartał 2020Sprzedany
B1.23LUNARLokal mieszkalny2241,28II kwartał 2020Sprzedany
B1.24LUNARLokal mieszkalny2240,19II kwartał 2020Sprzedany
B1.25LUNARLokal mieszkalny2249,04II kwartał 2020Sprzedany
B1.26LUNARLokal mieszkalny2357,09II kwartał 2020Sprzedany
B1.27LUNARLokal mieszkalny2133,73II kwartał 2020Sprzedany
B1.28LUNARLokal mieszkalny2245,87II kwartał 2020Sprzedany
B1.29LUNARLokal mieszkalny2364,53II kwartał 2020Sprzedany
B1.30LUNARLokal mieszkalny2131,98II kwartał 2020Sprzedany
B2.1LUNARLokal mieszkalny0363,06II kwartał 2020Sprzedany
B2.2LUNARLokal mieszkalny0479,36II kwartał 2020Sprzedany
B2.3LUNARLokal mieszkalny0473,44II kwartał 2020Sprzedany
B2.4LUNARLokal mieszkalny1363,35II kwartał 2020Sprzedany
B2.5LUNARLokal mieszkalny1479,78II kwartał 2020Sprzedany
B2.6LUNARLokal mieszkalny1474,69II kwartał 2020Sprzedany
B2.7LUNARLokal mieszkalny2363,35II kwartał 2020Sprzedany
B2.8LUNARLokal mieszkalny2470,72II kwartał 2020Sprzedany
B2.9LUNARLokal mieszkalny2358,24II kwartał 2020Sprzedany
B3.1LUNARLokal mieszkalny0356,55II kwartał 2020Sprzedany
B3.2LUNARLokal mieszkalny0235,63II kwartał 2020Sprzedany
B3.3LUNARLokal mieszkalny0241,88II kwartał 2020Sprzedany
B3.4LUNARLokal mieszkalny0366,625 600, 00373 072, 00II kwartał 2020Do kupienia
B3.5LUNARLokal mieszkalny0249,03II kwartał 2020Sprzedany
B3.6LUNARLokal mieszkalny0242,99II kwartał 2020Sprzedany
B3.7LUNARLokal mieszkalny0356,64II kwartał 2020Sprzedany
B3.8LUNARLokal mieszkalny0360,85II kwartał 2020Sprzedany
B3.9LUNARLokal mieszkalny1366,84II kwartał 2020Sprzedany
B3.10LUNARLokal mieszkalny1249,28II kwartał 2020Sprzedany
B3.11LUNARLokal mieszkalny1242,85II kwartał 2020Sprzedany
B3.12LUNARLokal mieszkalny1357,15II kwartał 2020Sprzedany
B3.13LUNARLokal mieszkalny1474,785 600, 00418 768, 00II kwartał 2020Zarezerwowany
B3.14LUNARLokal mieszkalny1356,39II kwartał 2020Sprzedany
B3.15LUNARLokal mieszkalny1235,63II kwartał 2020Sprzedany
B3.16LUNARLokal mieszkalny1241,88II kwartał 2020Sprzedany
B3.17LUNARLokal mieszkalny2256,47II kwartał 2020Sprzedany
B3.18LUNARLokal mieszkalny2246,77II kwartał 2020Sprzedany
B3.19LUNARLokal mieszkalny2135,95II kwartał 2020Sprzedany
B3.20LUNARLokal mieszkalny2354,54II kwartał 2020Sprzedany
B3.21LUNARLokal mieszkalny2369,97II kwartał 2020Sprzedany
B3.22LUNARLokal mieszkalny2352,26II kwartał 2020Sprzedany
B3.23LUNARLokal mieszkalny2132,20II kwartał 2020Sprzedany
B3.24LUNARLokal mieszkalny2241,88II kwartał 2020Sprzedany
B4.1LUNARLokal mieszkalny0240,78II kwartał 2020Sprzedany
B4.2LUNARLokal mieszkalny0236,65II kwartał 2020Sprzedany
B4.3LUNARLokal mieszkalny0364,00II kwartał 2020Sprzedany
B4.4LUNARLokal mieszkalny0353,83II kwartał 2020Sprzedany
B4.5LUNARLokal mieszkalny0360,29II kwartał 2020Sprzedany
B4.6LUNARLokal mieszkalny1240,49II kwartał 2020Sprzedany
B4.7LUNARLokal mieszkalny1236,51II kwartał 2020Sprzedany
B4.8LUNARLokal mieszkalny1363,83II kwartał 2020Sprzedany
B4.9LUNARLokal mieszkalny1353,94II kwartał 2020Sprzedany
B4.10LUNARLokal mieszkalny1234,18II kwartał 2020Sprzedany
B4.11LUNARLokal mieszkalny1238,72II kwartał 2020Sprzedany
B4.12LUNARLokal mieszkalny2240,49II kwartał 2020Sprzedany
B4.13LUNARLokal mieszkalny2236,51II kwartał 2020Sprzedany
B4.14LUNARLokal mieszkalny2363,83II kwartał 2020Sprzedany
B4.15LUNARLokal mieszkalny2243,81II kwartał 2020Sprzedany
B4.16LUNARLokal mieszkalny2130,84II kwartał 2020Sprzedany
B4.17LUNARLokal mieszkalny2234,23II kwartał 2020Sprzedany
M01.ASOLARLokal mieszkalny0470,346 050, 00425 556, 86II kwartał 2021Do kupienia
M02.ASOLARLokal mieszkalny0233,58II kwartał 2021Sprzedany
M03.ASOLARLokal mieszkalny0357,36II kwartał 2021Sprzedany
M04.ASOLARLokal mieszkalny0357,77II kwartał 2021Sprzedany
M05.ASOLARLokal mieszkalny0234,24II kwartał 2021Sprzedany
M06.ASOLARLokal mieszkalny0365,675 900, 00387 453, 00II kwartał 2021Do kupienia
M07.ASOLARLokal mieszkalny1248,84II kwartał 2021Sprzedany
M08.ASOLARLokal mieszkalny1238,59II kwartał 2021Sprzedany
M09.ASOLARLokal mieszkalny1233,55II kwartał 2021Sprzedany
M10.ASOLARLokal mieszkalny1357,346 100, 00349 774, 00II kwartał 2021Do kupienia
M11.ASOLARLokal mieszkalny1357,75II kwartał 2021Sprzedany
M12.ASOLARLokal mieszkalny1234,17II kwartał 2021Sprzedany
M13.ASOLARLokal mieszkalny1365,595 850, 00383 701, 50II kwartał 2021Do kupienia
M14.ASOLARLokal mieszkalny2248,83II kwartał 2021Sprzedany
M15.ASOLARLokal mieszkalny2238,59II kwartał 2021Sprzedany
M16.ASOLARLokal mieszkalny2233,55II kwartał 2021Sprzedany
M17.ASOLARLokal mieszkalny2357,346 100, 00349 774, 00II kwartał 2021Do kupienia
M18.ASOLARLokal mieszkalny2357,75II kwartał 2021Sprzedany
M19.ASOLARLokal mieszkalny2234,17II kwartał 2021Sprzedany
M20.ASOLARLokal mieszkalny2365,585 850, 00383 643, 00II kwartał 2021Do kupienia
M21.ASOLARLokal mieszkalny3248,83II kwartał 2021Sprzedany
M22.ASOLARLokal mieszkalny3238,59II kwartał 2021Sprzedany
M23.ASOLARLokal mieszkalny3233,55II kwartał 2021Sprzedany
M24.ASOLARLokal mieszkalny3357,346 100, 00349 774, 00II kwartał 2021Do kupienia
M25.ASOLARLokal mieszkalny3357,75II kwartał 2021Sprzedany
M26.ASOLARLokal mieszkalny3234,17II kwartał 2021Sprzedany
M27.ASOLARLokal mieszkalny3365,585 850, 00383 643, 00II kwartał 2021Do kupienia
M28.BSOLARLokal mieszkalny0364,606 100, 00394 060, 00II kwartał 2021Do kupienia
M29.BSOLARLokal mieszkalny0352,676 150, 00323 920, 50II kwartał 2021Do kupienia
M30.BSOLARLokal mieszkalny1352,906 100, 00322 690, 00II kwartał 2021Do kupienia
M31.BSOLARLokal mieszkalny1241,59II kwartał 2021Sprzedany
M32.BSOLARLokal mieszkalny1352,676 100, 00321 287, 00II kwartał 2021Do kupienia
M33.BSOLARLokal mieszkalny2352,90II kwartał 2021Sprzedany
M34.BSOLARLokal mieszkalny2241,58II kwartał 2021Sprzedany
M35.BSOLARLokal mieszkalny2352,67II kwartał 2021Sprzedany
M36.BSOLARLokal mieszkalny3352,906 100, 00322 690, 00II kwartał 2021Do kupienia
M37.BSOLARLokal mieszkalny3241,58II kwartał 2021Sprzedany
M38.BSOLARLokal mieszkalny3352,676 100, 00321 287, 00II kwartał 2021Do kupienia
M39.CSOLARLokal mieszkalny0364,466 100, 00393 206, 00II kwartał 2021Do kupienia
M40.CSOLARLokal mieszkalny0349,22II kwartał 2021Sprzedany
M41.CSOLARLokal mieszkalny0348,02II kwartał 2021Sprzedany
M42.CSOLARLokal mieszkalny1352,536 100, 00320 433, 00II kwartał 2021Do kupienia
M43.CSOLARLokal mieszkalny1241,58II kwartał 2021Sprzedany
M44.CSOLARLokal mieszkalny1349,21II kwartał 2021Sprzedany
M45.CSOLARLokal mieszkalny1347,99II kwartał 2021Sprzedany
M46.CSOLARLokal mieszkalny2352,536 100, 00320 433, 00II kwartał 2021Do kupienia
M47.CSOLARLokal mieszkalny2241,58II kwartał 2021Sprzedany
M48.CSOLARLokal mieszkalny2349,21II kwartał 2021Sprzedany
M49.CSOLARLokal mieszkalny2347,99II kwartał 2021Sprzedany
M50.CSOLARLokal mieszkalny3352,536 100, 00320 433, 00II kwartał 2021Do kupienia
M51.CSOLARLokal mieszkalny3241,58II kwartał 2021Sprzedany
M52.CSOLARLokal mieszkalny3349,21II kwartał 2021Sprzedany
M53.CSOLARLokal mieszkalny3347,99II kwartał 2021Sprzedany
M54.DSOLARLokal mieszkalny0246,796 450, 00301 795, 50II kwartał 2021Zarezerwowany
M55.DSOLARLokal mieszkalny0246,82II kwartał 2021Sprzedany
M56.DSOLARLokal mieszkalny0234,16II kwartał 2021Sprzedany
M57.DSOLARLokal mieszkalny0234,19II kwartał 2021Sprzedany
M58.DSOLARLokal mieszkalny1246,99II kwartał 2021Sprzedany
M59.DSOLARLokal mieszkalny1246,81II kwartał 2021Sprzedany
M60.DSOLARLokal mieszkalny1234,13II kwartał 2021Sprzedany
M61.DSOLARLokal mieszkalny1234,18II kwartał 2021Sprzedany
M62.DSOLARLokal mieszkalny1248,16II kwartał 2021Sprzedany
M63.DSOLARLokal mieszkalny2246,99II kwartał 2021Sprzedany
M64.DSOLARLokal mieszkalny2246,82II kwartał 2021Sprzedany
M65.DSOLARLokal mieszkalny2234,13II kwartał 2021Sprzedany
M66.DSOLARLokal mieszkalny2234,18II kwartał 2021Sprzedany
M67.DSOLARLokal mieszkalny2248,166 150, 00296 184, 00II kwartał 2021Zarezerwowany
M68.DSOLARLokal mieszkalny3246,99II kwartał 2021Sprzedany
M69.DSOLARLokal mieszkalny3246,82II kwartał 2021Sprzedany
M70.DSOLARLokal mieszkalny3234,13II kwartał 2021Sprzedany
M71.DSOLARLokal mieszkalny3234,18II kwartał 2021Sprzedany
M72.DSOLARLokal mieszkalny3248,16II kwartał 2021Sprzedany
B1.1STELLALokal mieszkalny0243,75I kwartał 2020Sprzedany
B1.2STELLALokal mieszkalny0241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.3STELLALokal mieszkalny0241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.4STELLALokal mieszkalny0358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.5STELLALokal mieszkalny0358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.6STELLALokal mieszkalny0241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.7STELLALokal mieszkalny0241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.8STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B1.9STELLALokal mieszkalny0252,79I kwartał 2020Sprzedany
B1.10STELLALokal mieszkalny0363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.11STELLALokal mieszkalny0371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.12STELLALokal mieszkalny0371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.13STELLALokal mieszkalny0363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.14STELLALokal mieszkalny0243,84I kwartał 2020Sprzedany
B1.15STELLALokal mieszkalny1243,75I kwartał 2020Sprzedany
B1.16STELLALokal mieszkalny1241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.17STELLALokal mieszkalny1241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.18STELLALokal mieszkalny1358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.19STELLALokal mieszkalny1358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.20STELLALokal mieszkalny1241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.21STELLALokal mieszkalny1241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.22STELLALokal mieszkalny1250,32I kwartał 2020Sprzedany
B1.23STELLALokal mieszkalny1252,47I kwartał 2020Sprzedany
B1.24STELLALokal mieszkalny1363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.25STELLALokal mieszkalny1371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.26STELLALokal mieszkalny1371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.27STELLALokal mieszkalny1363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.28STELLALokal mieszkalny1243,84I kwartał 2020Sprzedany
B1.29STELLALokal mieszkalny2243,75I kwartał 2020Sprzedany
B1.30STELLALokal mieszkalny2241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.31STELLALokal mieszkalny2241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.32STELLALokal mieszkalny2358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.33STELLALokal mieszkalny2358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.34STELLALokal mieszkalny2241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.35STELLALokal mieszkalny2241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.36STELLALokal mieszkalny2250,32I kwartał 2020Sprzedany
B1.37STELLALokal mieszkalny2252,47I kwartał 2020Sprzedany
B1.38STELLALokal mieszkalny2363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.39STELLALokal mieszkalny2271,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.40STELLALokal mieszkalny2371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.41STELLALokal mieszkalny2363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.42STELLALokal mieszkalny2243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.43STELLALokal mieszkalny0243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.44STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.45STELLALokal mieszkalny0490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.46STELLALokal mieszkalny0490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.47STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.48STELLALokal mieszkalny0252,79I kwartał 2020Sprzedany
B2.49STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.50STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.51STELLALokal mieszkalny0361,24I kwartał 2020Sprzedany
B2.52STELLALokal mieszkalny0368,78I kwartał 2020Sprzedany
B2.53STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.54STELLALokal mieszkalny0243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.55STELLALokal mieszkalny1243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.56STELLALokal mieszkalny1250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.57STELLALokal mieszkalny1490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.58STELLALokal mieszkalny1490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.59STELLALokal mieszkalny1250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.60STELLALokal mieszkalny1252,47I kwartał 2020Sprzedany
B2.61STELLALokal mieszkalny1250,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.62STELLALokal mieszkalny1250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.63STELLALokal mieszkalny1361,24I kwartał 2020Sprzedany
B2.64STELLALokal mieszkalny1368,78I kwartał 2020Sprzedany
B2.65STELLALokal mieszkalny1250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.66STELLALokal mieszkalny1243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.67STELLALokal mieszkalny2243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.68STELLALokal mieszkalny2250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.69STELLALokal mieszkalny2490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.70STELLALokal mieszkalny2490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.71STELLALokal mieszkalny2250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.72STELLALokal mieszkalny2252,47I kwartał 2020Sprzedany
B2.73STELLALokal mieszkalny2250,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.74STELLALokal mieszkalny2250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.75STELLALokal mieszkalny2361,24I kwartał 2020Sprzedany
B2.76STELLALokal mieszkalny2368,78I kwartał 2020Sprzedany
B2.77STELLALokal mieszkalny2250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.78STELLALokal mieszkalny2243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.79STELLALokal mieszkalny0368,03I kwartał 2020Sprzedany
B2.80STELLALokal mieszkalny0237,21I kwartał 2020Sprzedany
B2.81STELLALokal mieszkalny0243,68I kwartał 2020Sprzedany
B2.82STELLALokal mieszkalny0476,57I kwartał 2020Sprzedany
B2.83STELLALokal mieszkalny1368,03I kwartał 2020Sprzedany
B2.84STELLALokal mieszkalny1237,21I kwartał 2020Sprzedany
B2.85STELLALokal mieszkalny1243,68I kwartał 2020Sprzedany
B2.86STELLALokal mieszkalny1476,57I kwartał 2020Sprzedany
B2.87STELLALokal mieszkalny2368,03I kwartał 2020Sprzedany
B2.88STELLALokal mieszkalny2237,21I kwartał 2020Sprzedany
B2.89STELLALokal mieszkalny2243,68I kwartał 2020Sprzedany
B2.90STELLALokal mieszkalny2476,57I kwartał 2020Sprzedany