Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,04I kwartał 2022Sprzedany
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,936 730, 00376 408, 90I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,206 300, 00423 360, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,236 750, 00291 802, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,226 470, 00396 093, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,596 550, 00429 614, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,336 750, 00278 977, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,346 750, 00333 045, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,906 700, 00294 130, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,866 750, 00289 305, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,806 710, 00374 418, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,406 420, 00413 448, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,686 620, 00408 321, 60I kwartał 2022Do kupienia
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,516 320, 00420 343, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,866 830, 00292 733, 80I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,396 510, 00393 138, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,406 470, 00416 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,856 800, 00277 780, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,406 770, 00327 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,186 740, 00291 033, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,406 470, 00416 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,056 600, 00402 930, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,966 770, 00338 229, 20I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,516 340, 00421 673, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,396 520, 00393 742, 80I kwartał 2022Do kupienia
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,856 850, 00279 822, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,406 800, 00329 120, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,186 750, 00291 465, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,416 670, 00369 584, 70I kwartał 2022Do kupienia
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,826 800, 00338 776, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,516 340, 00421 673, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,396 510, 00393 138, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,856 850, 00279 822, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,406 800, 00329 120, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,826 800, 00338 776, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,356 400, 00488 640, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 730, 00363 958, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,176 450, 00446 146, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,466 700, 00324 682, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,27I kwartał 2022Sprzedany
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 720, 00356 496, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,976 400, 00435 008, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 800, 00326 876, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,446 830, 00303 525, 20I kwartał 2022Do kupienia
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 780, 00311 812, 20I kwartał 2022Do kupienia
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 830, 00303 320, 30I kwartał 2022Zarezerwowany
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 740, 00357 557, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,976 420, 00436 367, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 830, 00328 044, 90I kwartał 2022Do kupienia
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 850, 00314 757, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 830, 00303 320, 30I kwartał 2022Do kupienia
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 740, 00356 883, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,976 420, 00436 367, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 830, 00327 840, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,156 350, 00439 102, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,276 950, 00321 576, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,146 950, 00313 723, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,206 520, 00412 064, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 710, 00362 876, 80I kwartał 2022Do kupienia
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,956 370, 00432 841, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 800, 00326 876, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 630, 00304 913, 70I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,376 800, 00301 716, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 830, 00362 331, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,956 390, 00434 200, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 680, 00320 840, 40I kwartał 2022Do kupienia
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 950, 00308 649, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 850, 00314 757, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,376 830, 00303 047, 10I kwartał 2022Do kupienia
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 720, 00356 496, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,956 350, 00431 482, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 830, 00327 840, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 950, 00308 649, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,916 850, 00314 483, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,376 830, 00303 047, 10I kwartał 2022Do kupienia
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 720, 00355 824, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.1MORELOVALokal mieszkalny0356,886 950, 00395 316, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.2MORELOVALokal mieszkalny0242,357 800, 00330 330, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.3MORELOVALokal mieszkalny0244,167 800, 00344 448, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.4MORELOVALokal mieszkalny0240,277 700, 00310 079, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.5MORELOVALokal mieszkalny0248,277 500, 00362 025, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.6MORELOVALokal mieszkalny0245,317 650, 00346 621, 50IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.7MORELOVALokal mieszkalny0361,387 200, 00441 936, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.8MORELOVALokal mieszkalny0356,90IV kwartał 2022Sprzedany
B1.9MORELOVALokal mieszkalny0240,52IV kwartał 2022Sprzedany
B1.10MORELOVALokal mieszkalny0359,857 400, 00442 890, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.11MORELOVALokal mieszkalny0355,757 200, 00401 400, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.12MORELOVALokal mieszkalny0354,287 200, 00390 816, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.13MORELOVALokal mieszkalny1240,527 500, 00303 900, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.14MORELOVALokal mieszkalny1246,20IV kwartał 2022Sprzedany
B1.15MORELOVALokal mieszkalny1243,18IV kwartał 2022Sprzedany
B1.16MORELOVALokal mieszkalny1361,257 000, 00428 750, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.17MORELOVALokal mieszkalny1356,927 200, 00409 824, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.18MORELOVALokal mieszkalny1240,48IV kwartał 2022Sprzedany
B1.19MORELOVALokal mieszkalny1359,807 200, 00430 560, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.20MORELOVALokal mieszkalny1355,717 050, 00392 755, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.21MORELOVALokal mieszkalny1354,227 050, 00382 251, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.22MORELOVALokal mieszkalny1357,296 900, 00395 301, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.23MORELOVALokal mieszkalny1240,257 600, 00305 900, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.24MORELOVALokal mieszkalny1241,987 600, 00319 048, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.25MORELOVALokal mieszkalny2240,487 600, 00307 648, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.26MORELOVALokal mieszkalny2246,07IV kwartał 2022Sprzedany
B1.27MORELOVALokal mieszkalny2243,03IV kwartał 2022Sprzedany
B1.28MORELOVALokal mieszkalny2361,157 100, 00434 165, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.29MORELOVALokal mieszkalny2356,777 300, 00414 421, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.30MORELOVALokal mieszkalny2240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B1.31MORELOVALokal mieszkalny2359,697 300, 00435 737, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.32MORELOVALokal mieszkalny2355,597 100, 00394 689, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B1.33MORELOVALokal mieszkalny2354,767 100, 00388 796, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.34MORELOVALokal mieszkalny2469,756 850, 00477 787, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B1.35MORELOVALokal mieszkalny2240,13IV kwartał 2022Sprzedany
B1.36MORELOVALokal mieszkalny2241,827 700, 00322 014, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.37MORELOVALokal mieszkalny3240,507 700, 00311 850, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.38MORELOVALokal mieszkalny3246,017 500, 00345 075, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.39MORELOVALokal mieszkalny3243,02IV kwartał 2022Sprzedany
B1.40MORELOVALokal mieszkalny3361,09IV kwartał 2022Sprzedany
B1.41MORELOVALokal mieszkalny3356,777 400, 00420 098, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.42MORELOVALokal mieszkalny3240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B1.43MORELOVALokal mieszkalny3359,647 400, 00441 336, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.44MORELOVALokal mieszkalny3355,587 200, 00400 176, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.45MORELOVALokal mieszkalny3354,717 200, 00393 912, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.46MORELOVALokal mieszkalny3469,686 950, 00484 276, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.47MORELOVALokal mieszkalny3240,077 800, 00312 546, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.48MORELOVALokal mieszkalny3241,747 800, 00325 572, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.49MORELOVALokal mieszkalny4240,427 800, 00315 276, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.50MORELOVALokal mieszkalny4245,997 600, 00349 524, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.51MORELOVALokal mieszkalny4243,007 700, 00331 100, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.52MORELOVALokal mieszkalny4361,137 300, 00446 249, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.53MORELOVALokal mieszkalny4498,217 500, 00736 575, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.54MORELOVALokal mieszkalny4359,777 500, 00448 275, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.55MORELOVALokal mieszkalny4355,887 300, 00407 924, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.56MORELOVALokal mieszkalny4354,767 300, 00399 748, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.57MORELOVALokal mieszkalny4369,767 050, 00491 808, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.58MORELOVALokal mieszkalny4240,057 900, 00316 395, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B1.59MORELOVALokal mieszkalny4241,797 900, 00330 141, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.1MORELOVALokal mieszkalny0356,886 950, 00395 316, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.2MORELOVALokal mieszkalny0242,357 800, 00330 330, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.3MORELOVALokal mieszkalny0244,167 800, 00344 448, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.4MORELOVALokal mieszkalny0240,277 700, 00310 079, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.5MORELOVALokal mieszkalny0248,277 500, 00362 025, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.6MORELOVALokal mieszkalny0245,317 650, 00346 621, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.7MORELOVALokal mieszkalny0361,387 200, 00441 936, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.8MORELOVALokal mieszkalny0356,907 400, 00421 060, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.9MORELOVALokal mieszkalny0240,528 000, 00324 160, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.10MORELOVALokal mieszkalny0359,857 400, 00442 890, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.11MORELOVALokal mieszkalny0355,757 200, 00401 400, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.12MORELOVALokal mieszkalny0354,287 200, 00390 816, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.13MORELOVALokal mieszkalny1240,527 500, 00303 900, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.14MORELOVALokal mieszkalny1246,20IV kwartał 2022Sprzedany
B2.15MORELOVALokal mieszkalny1243,187 550, 00326 009, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.16MORELOVALokal mieszkalny1361,257 000, 00428 750, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.17MORELOVALokal mieszkalny1356,927 200, 00409 824, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.18MORELOVALokal mieszkalny1240,487 800, 00315 744, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.19MORELOVALokal mieszkalny1359,807 200, 00430 560, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.20MORELOVALokal mieszkalny1355,717 050, 00392 755, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.21MORELOVALokal mieszkalny1354,227 050, 00382 251, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.22MORELOVALokal mieszkalny1357,296 900, 00395 301, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.23MORELOVALokal mieszkalny1240,257 600, 00305 900, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.24MORELOVALokal mieszkalny1241,987 600, 00319 048, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.25MORELOVALokal mieszkalny2240,487 600, 00307 648, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.26MORELOVALokal mieszkalny2246,077 400, 00340 918, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.27MORELOVALokal mieszkalny2243,037 600, 00327 028, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.28MORELOVALokal mieszkalny2361,157 100, 00434 165, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.29MORELOVALokal mieszkalny2356,777 300, 00414 421, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.30MORELOVALokal mieszkalny2240,31IV kwartał 2022Sprzedany
B2.31MORELOVALokal mieszkalny2359,697 300, 00435 737, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.32MORELOVALokal mieszkalny2355,597 100, 00394 689, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.33MORELOVALokal mieszkalny2354,767 100, 00388 796, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.34MORELOVALokal mieszkalny2469,756 850, 00477 787, 50IV kwartał 2022Do kupienia
B2.35MORELOVALokal mieszkalny2240,137 700, 00309 001, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.36MORELOVALokal mieszkalny2241,827 700, 00322 014, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.37MORELOVALokal mieszkalny3240,507 700, 00311 850, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.38MORELOVALokal mieszkalny3246,017 500, 00345 075, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.39MORELOVALokal mieszkalny3243,027 650, 00329 103, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.40MORELOVALokal mieszkalny3361,097 200, 00439 848, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.41MORELOVALokal mieszkalny3356,777 400, 00420 098, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.42MORELOVALokal mieszkalny3240,318 000, 00322 480, 00IV kwartał 2022Zarezerwowany
B2.43MORELOVALokal mieszkalny3359,647 400, 00441 336, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.44MORELOVALokal mieszkalny3355,587 200, 00400 176, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.45MORELOVALokal mieszkalny3354,717 200, 00393 912, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.46MORELOVALokal mieszkalny3469,686 950, 00484 276, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.47MORELOVALokal mieszkalny3240,07IV kwartał 2022Sprzedany
B2.48MORELOVALokal mieszkalny3241,747 800, 00325 572, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.49MORELOVALokal mieszkalny4240,427 800, 00315 276, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.50MORELOVALokal mieszkalny4245,997 600, 00349 524, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.51MORELOVALokal mieszkalny4243,00IV kwartał 2022Sprzedany
B2.52MORELOVALokal mieszkalny4361,137 300, 00446 249, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.53MORELOVALokal mieszkalny4498,217 500, 00736 575, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.54MORELOVALokal mieszkalny4359,777 500, 00448 275, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.55MORELOVALokal mieszkalny4355,887 300, 00407 924, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.56MORELOVALokal mieszkalny4354,767 300, 00399 748, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.57MORELOVALokal mieszkalny4369,76IV kwartał 2022Sprzedany
B2.58MORELOVALokal mieszkalny4240,057 900, 00316 395, 00IV kwartał 2022Do kupienia
B2.59MORELOVALokal mieszkalny4241,797 900, 00330 141, 00IV kwartał 2022Do kupienia
M06.ASOLARLokal mieszkalny0365,675 900, 00387 453, 00II kwartał 2021Zarezerwowany
M08.ASOLARLokal mieszkalny1238,59II kwartał 2021Sprzedany
M09.ASOLARLokal mieszkalny1233,55II kwartał 2021Sprzedany
M13.ASOLARLokal mieszkalny1365,59II kwartał 2021Sprzedany
M28.BSOLARLokal mieszkalny0364,60II kwartał 2021Sprzedany
M29.BSOLARLokal mieszkalny0352,67II kwartał 2021Sprzedany
M30.BSOLARLokal mieszkalny1352,90II kwartał 2021Sprzedany
M31.BSOLARLokal mieszkalny1241,59II kwartał 2021Sprzedany
M32.BSOLARLokal mieszkalny1352,67II kwartał 2021Sprzedany
M33.BSOLARLokal mieszkalny2352,90II kwartał 2021Sprzedany
M34.BSOLARLokal mieszkalny2241,58II kwartał 2021Sprzedany
M35.BSOLARLokal mieszkalny2352,67II kwartał 2021Sprzedany
M36.BSOLARLokal mieszkalny3352,90II kwartał 2021Sprzedany
M37.BSOLARLokal mieszkalny3241,58II kwartał 2021Sprzedany
M38.BSOLARLokal mieszkalny3352,67II kwartał 2021Sprzedany
M39.CSOLARLokal mieszkalny0364,46II kwartał 2021Sprzedany
M40.CSOLARLokal mieszkalny0349,22II kwartał 2021Sprzedany
M41.CSOLARLokal mieszkalny0348,02II kwartał 2021Sprzedany
M42.CSOLARLokal mieszkalny1352,53II kwartał 2021Sprzedany
M43.CSOLARLokal mieszkalny1241,58II kwartał 2021Sprzedany
M44.CSOLARLokal mieszkalny1349,21II kwartał 2021Sprzedany
M45.CSOLARLokal mieszkalny1347,99II kwartał 2021Sprzedany
M46.CSOLARLokal mieszkalny2352,53II kwartał 2021Sprzedany
M47.CSOLARLokal mieszkalny2241,58II kwartał 2021Sprzedany
M48.CSOLARLokal mieszkalny2349,21II kwartał 2021Sprzedany
M49.CSOLARLokal mieszkalny2347,99II kwartał 2021Sprzedany
M50.CSOLARLokal mieszkalny3352,53II kwartał 2021Sprzedany
M51.CSOLARLokal mieszkalny3241,58II kwartał 2021Sprzedany
M52.CSOLARLokal mieszkalny3349,21II kwartał 2021Sprzedany
M53.CSOLARLokal mieszkalny3347,99II kwartał 2021Sprzedany
M54.DSOLARLokal mieszkalny0246,79II kwartał 2021Sprzedany
M55.DSOLARLokal mieszkalny0246,82II kwartał 2021Sprzedany
M56.DSOLARLokal mieszkalny0234,16II kwartał 2021Sprzedany
M57.DSOLARLokal mieszkalny0234,19II kwartał 2021Sprzedany
M58.DSOLARLokal mieszkalny1246,99II kwartał 2021Sprzedany
M59.DSOLARLokal mieszkalny1246,81II kwartał 2021Sprzedany
M60.DSOLARLokal mieszkalny1234,13II kwartał 2021Sprzedany
M61.DSOLARLokal mieszkalny1234,18II kwartał 2021Sprzedany
M62.DSOLARLokal mieszkalny1248,16II kwartał 2021Sprzedany
M63.DSOLARLokal mieszkalny2246,99II kwartał 2021Sprzedany
M64.DSOLARLokal mieszkalny2246,82II kwartał 2021Sprzedany
M65.DSOLARLokal mieszkalny2234,13II kwartał 2021Sprzedany
M66.DSOLARLokal mieszkalny2234,18II kwartał 2021Sprzedany
M67.DSOLARLokal mieszkalny2248,16II kwartał 2021Sprzedany
M68.DSOLARLokal mieszkalny3246,99II kwartał 2021Sprzedany
M69.DSOLARLokal mieszkalny3246,82II kwartał 2021Sprzedany
M70.DSOLARLokal mieszkalny3234,13II kwartał 2021Sprzedany
M71.DSOLARLokal mieszkalny3234,18II kwartał 2021Sprzedany
M72.DSOLARLokal mieszkalny3248,16II kwartał 2021Sprzedany
B1.01VIRGOLokal mieszkalny0362,276 900, 00429 663, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.02VIRGOLokal mieszkalny0348,58II kwartał 2022Sprzedany
B1.03VIRGOLokal mieszkalny0239,457 600, 00299 820, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.04VIRGOLokal mieszkalny0357,04II kwartał 2022Sprzedany
B1.05VIRGOLokal mieszkalny0361,256 900, 00422 625, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.06VIRGOLokal mieszkalny1348,58II kwartał 2022Sprzedany
B1.07VIRGOLokal mieszkalny1239,317 400, 00290 894, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B1.08VIRGOLokal mieszkalny1357,04II kwartał 2022Sprzedany
B1.09VIRGOLokal mieszkalny1352,337 100, 00371 543, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.10VIRGOLokal mieszkalny1238,84II kwartał 2022Sprzedany
B1.11VIRGOLokal mieszkalny1347,577 100, 00337 747, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.12VIRGOLokal mieszkalny2348,47II kwartał 2022Sprzedany
B1.13VIRGOLokal mieszkalny2239,31II kwartał 2022Sprzedany
B1.14VIRGOLokal mieszkalny2359,94II kwartał 2022Sprzedany
B1.15VIRGOLokal mieszkalny2352,237 100, 00370 833, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.16VIRGOLokal mieszkalny2238,84II kwartał 2022Sprzedany
B1.17VIRGOLokal mieszkalny2347,487 100, 00337 108, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.18VIRGOLokal mieszkalny3244,527 300, 00324 996, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.19VIRGOLokal mieszkalny3236,49II kwartał 2022Sprzedany
B1.20VIRGOLokal mieszkalny3250,257 300, 00366 825, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.21VIRGOLokal mieszkalny3248,727 300, 00355 656, 00II kwartał 2022Do kupienia
B1.22VIRGOLokal mieszkalny3235,48II kwartał 2022Sprzedany
B1.23VIRGOLokal mieszkalny3244,357 300, 00323 755, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.01AVIRGOLokal mieszkalny0247,71II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.01BVIRGOLokal mieszkalny0237,22II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.02AVIRGOLokal mieszkalny0348,587 200, 00349 776, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.02BVIRGOLokal mieszkalny0240,947 600, 00311 144, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.03AVIRGOLokal mieszkalny0239,46II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.03BVIRGOLokal mieszkalny0359,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.04AVIRGOLokal mieszkalny0357,04II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.04BVIRGOLokal mieszkalny0479,766 900, 00550 344, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.05AVIRGOLokal mieszkalny0361,256 900, 00422 625, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.05BVIRGOLokal mieszkalny1479,596 800, 00541 212, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.06AVIRGOLokal mieszkalny1348,58II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.06BVIRGOLokal mieszkalny1351,877 100, 00368 277, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.07AVIRGOLokal mieszkalny1239,317 400, 00290 894, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.07BVIRGOLokal mieszkalny1240,947 400, 00302 956, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.08AVIRGOLokal mieszkalny1357,046 800, 00387 872, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.08BVIRGOLokal mieszkalny1359,37II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.09AVIRGOLokal mieszkalny1352,337 100, 00371 543, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.09BVIRGOLokal mieszkalny2479,596 800, 00541 212, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.10AVIRGOLokal mieszkalny1238,857 500, 00291 375, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.10BVIRGOLokal mieszkalny2351,877 100, 00368 277, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.11AVIRGOLokal mieszkalny1347,57II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.11BVIRGOLokal mieszkalny2240,837 400, 00302 142, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.12AVIRGOLokal mieszkalny2348,47II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.12BVIRGOLokal mieszkalny2359,33II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.13AVIRGOLokal mieszkalny2239,317 400, 00290 894, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.13BVIRGOLokal mieszkalny3370,346 700, 00471 278, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.14AVIRGOLokal mieszkalny2356,946 800, 00387 192, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.14BVIRGOLokal mieszkalny3244,957 400, 00332 630, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.15AVIRGOLokal mieszkalny2352,237 100, 00370 833, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.15BVIRGOLokal mieszkalny3134,317 500, 00257 325, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.16AVIRGOLokal mieszkalny2238,857 500, 00291 375, 00II kwartał 2022Zarezerwowany
B2.B3.16BVIRGOLokal mieszkalny3356,267 100, 00399 446, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.17AVIRGOLokal mieszkalny2347,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.18AVIRGOLokal mieszkalny3245,227 300, 00330 106, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.19AVIRGOLokal mieszkalny3236,06II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.20AVIRGOLokal mieszkalny3250,257 300, 00366 825, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.21AVIRGOLokal mieszkalny3248,727 300, 00355 656, 00II kwartał 2022Do kupienia
B2.B3.22AVIRGOLokal mieszkalny3235,48II kwartał 2022Sprzedany
B2.B3.23AVIRGOLokal mieszkalny3244,357 300, 00323 755, 00II kwartał 2022Do kupienia