Informacje

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://activa.pl/, dalej jako „Strona”.

I. Informacje podstawowe

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Activa AP Andrzej Pastuszka Sp.k. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 2B, NIP 6040146227, KRS: 0000383746, dalej jako „Administrator” lub „My”.

 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: lub listownie na adres siedziby.

 3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.

 4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

 5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dzięki, którym możemy zapewnić, że dane są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 6. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej Twoich danych osobowych pisząc na adres e-mail:

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Formularz kontaktowy

  1. Cel i podstawa prawna

   Dane osobowe przesłane za pomocą Formularza kontaktowego (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, temat oraz treść przesyłanej wiadomości) będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz prowadzenie z nim komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

   W przypadku wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Activa AP Andrzej Pastuszka Sp.k. treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Activa Developer drogą elektroniczną na podany w Formularzu kontaktowym adres e-mail lub numer telefonu, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. dobrowolnie wyrażonej zgody.

   Zgody wyrażasz wypełniając dobrowolnie Formularz kontaktowy i zaznaczając checkboxy przy odpowiednich oświadczeniach.

  2. Czas przetwarzania

   Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

   Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie jego zgody będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub wycofania przez niego zgody (odrębnie dla numeru telefonu i adresu mailowego).

  3. Prawa Użytkownika

   Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik, który podał swoje dane za pomocą formularza kontaktowego ma prawo do:

   • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

   • żądania sprostowania swoich danych,

   • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

   • przenoszenia swoich danych osobowych,

   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   Pamiętaj, że masz prawo wycofać swoje zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   Jeśli wycofasz, którąś ze zgód (e-mail lub telefon), usuniemy odpowiednio Twoje dane osobowe z naszej bazy danych służącej do komunikowania się i przekazywania drogą elektroniczną treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Activa Developer.

   W celu realizacji swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: lub lub listownie na adres siedziby Administratora.

  4. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

   Podanie danych osobowych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

   Zaznaczenie checkboxa ze zgodą na podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu otrzymywania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Activa Developer drogą elektroniczną jest dobrowolne, ale konieczne jeżeli chcesz otrzymywać od nas takie informacje.

   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  5. Odbiorcy danych

   Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawca poczty elektronicznej i hostingu, usługi doradcze, zawsze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

   Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

III. Pliki Cookies i inne technologie śledzące

 1. Czym są pliki cookies?

  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).

  Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Stronę plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

 2. Cele stosowania plików cookies

  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

  1. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;

  2. analitycznych, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony (cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę);

  3. marketingowych, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.

  Wśród wykorzystywanych przez nas plików cookies można wyróżnić cookies:

  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

  2. stałe, tzw. cookies śledzące – pliki, które zostają w pamięci przeglądarki przez pewien czas, zależny od ustawień przeglądarki Użytkownika.

 3. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

  Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak utrudnione.

  Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  Użytkownik, korzystając z funkcji „Ustawienia” dostępnej na naszej Stronie ma możliwość wyłączenia plików cookies analitycznych i reklamowych.

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  1. Przeglądarka Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

  2. Przeglądarka Mozilla FireFox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Przeglądarka Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  4. Przeglądarka Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

  5. Przeglądarka Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 4. Pliki cookies podmiotów trzecich

  Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

  1. Google Analytics

   Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu na Stronie i jej optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie procesu marketingowego.

   Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i które umożliwiają analizę tego, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookies o sposobie korzystania ze Strony są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na Stronie, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw należących do EOG. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie Administratora, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie.

   W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analitics przetwarza dane, zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami przygotowanymi przez Google LLC pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

   Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na Stronie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  2. Narzędzia społecznościowe

   Na Stronie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook i Google. Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy na Stronie, umożliwiające udostępnianie treści ze Strony w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Stronę do profili społecznościowych firmy. Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

   Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika na Stronie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

 5. Logi serwera

  Użytkowanie wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Zapytania wysłane do serwera są zapisywane w logach serwera.

  Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik, czas i datę serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

  Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 6. Zasady bezpieczeństwa

  Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall".

  Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

  Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał, np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.

  Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł

  Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

IV. Informacje końcowe

Pytania dotyczące Polityki prywatności należy kierować na adres: .
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione na Stronie.

 

Do góry