Informacje

RODO

Activa AP Andrzej Pastuszka Sp.k. jako Administrator danych osobowych stosuje wymagania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO oraz pozostałych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Activa AP Andrzej Pastuszka Sp.k., dane kontaktowe:

  • Inspektor Ochrony Danych: Radosław Szczerski
  • e-mail:
  • listownie na adres  Activa AP Andrzej Pastuszka Sp.k.
Do góry