Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Inwestycja
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,04I kwartał 2022Sprzedany
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,93I kwartał 2022Sprzedany
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,207 200, 00483 840, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,23I kwartał 2022Sprzedany
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,227 350, 00449 967, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,597 400, 00485 366, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,33I kwartał 2022Sprzedany
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,347 600, 00374 984, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,907 550, 00331 445, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,80I kwartał 2022Sprzedany
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,68I kwartał 2022Sprzedany
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,517 200, 00478 872, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,397 400, 00446 886, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,407 650, 00370 260, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,057 500, 00457 875, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,967 650, 00382 194, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,517 200, 00478 872, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,39I kwartał 2022Sprzedany
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,407 650, 00370 260, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,82I kwartał 2022Sprzedany
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,517 200, 00478 872, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,39I kwartał 2022Sprzedany
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,827 650, 00381 123, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,35I kwartał 2022Sprzedany
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,177 300, 00504 941, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,467 550, 00365 873, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,27I kwartał 2022Sprzedany
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,057 600, 00403 180, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,977 300, 00496 181, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,07I kwartał 2022Sprzedany
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,99I kwartał 2022Sprzedany
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,05I kwartał 2022Sprzedany
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,97I kwartał 2022Sprzedany
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,95I kwartał 2022Sprzedany
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,95I kwartał 2022Sprzedany
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,977 400, 00502 978, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,157 300, 00504 795, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,277 800, 00360 906, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,147 800, 00352 092, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,207 400, 00467 680, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,957 350, 00499 432, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,077 700, 00370 139, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,417 800, 00346 398, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,99I kwartał 2022Sprzedany
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,37I kwartał 2022Sprzedany
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,057 700, 00408 485, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,957 300, 00496 035, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,417 900, 00350 839, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,957 800, 00358 410, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,37I kwartał 2022Sprzedany
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,057 600, 00403 180, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,957 250, 00492 637, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,41I kwartał 2022Sprzedany
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,37I kwartał 2022Sprzedany
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,95I kwartał 2022Sprzedany
B4.01ANDROMEDALokal mieszkalny0247,758 000, 00382 000, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.02ANDROMEDALokal mieszkalny0245,308 200, 00371 460, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.03ANDROMEDALokal mieszkalny0249,737 900, 00392 867, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.04ANDROMEDALokal mieszkalny0355,007 900, 00434 500, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.05ANDROMEDALokal mieszkalny0238,168 400, 00320 544, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.06ANDROMEDALokal mieszkalny0238,178 400, 00320 628, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.07ANDROMEDALokal mieszkalny0359,207 800, 00461 760, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.08ANDROMEDALokal mieszkalny0468,077 800, 00530 946, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.09ANDROMEDALokal mieszkalny0355,007 900, 00434 500, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.10ANDROMEDALokal mieszkalny0240,998 300, 00340 217, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.11ANDROMEDALokal mieszkalny0236,618 400, 00307 524, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.12ANDROMEDALokal mieszkalny1358,537 800, 00456 534, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.13ANDROMEDALokal mieszkalny1467,447 800, 00526 032, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.14ANDROMEDALokal mieszkalny1354,617 900, 00431 419, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.15ANDROMEDALokal mieszkalny1240,238 300, 00333 909, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.16ANDROMEDALokal mieszkalny1352,697 900, 00416 251, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.17ANDROMEDALokal mieszkalny1247,108 000, 00376 800, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.18ANDROMEDALokal mieszkalny1244,858 200, 00367 770, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.19ANDROMEDALokal mieszkalny1249,187 900, 00388 522, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.20ANDROMEDALokal mieszkalny1354,447 900, 00430 076, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.21ANDROMEDALokal mieszkalny1237,668 400, 00316 344, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.22ANDROMEDALokal mieszkalny1237,848 400, 00317 856, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.23ANDROMEDALokal mieszkalny2358,477 800, 00456 066, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.24ANDROMEDALokal mieszkalny2467,447 800, 00526 032, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.25ANDROMEDALokal mieszkalny2354,617 900, 00431 419, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.26ANDROMEDALokal mieszkalny2240,238 300, 00333 909, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.27ANDROMEDALokal mieszkalny2352,597 900, 00415 461, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.28ANDROMEDALokal mieszkalny2247,108 000, 00376 800, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.29ANDROMEDALokal mieszkalny2244,858 200, 00367 770, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.30ANDROMEDALokal mieszkalny2249,187 900, 00388 522, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.31ANDROMEDALokal mieszkalny2354,447 900, 00430 076, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.32ANDROMEDALokal mieszkalny2237,568 400, 00315 504, 00I kwartał 2023Zarezerwowany
B4.33ANDROMEDALokal mieszkalny2237,74I kwartał 2023Sprzedany
B4.34ANDROMEDALokal mieszkalny3358,417 800, 00455 598, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.35ANDROMEDALokal mieszkalny3467,447 800, 00526 032, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.36ANDROMEDALokal mieszkalny3354,617 900, 00431 419, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.37ANDROMEDALokal mieszkalny3240,238 300, 00333 909, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.38ANDROMEDALokal mieszkalny3352,387 900, 00413 802, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.39ANDROMEDALokal mieszkalny3247,108 000, 00376 800, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.40ANDROMEDALokal mieszkalny3244,858 200, 00367 770, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.41ANDROMEDALokal mieszkalny3249,187 900, 00388 522, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.42ANDROMEDALokal mieszkalny3354,447 900, 00430 076, 00I kwartał 2023Do kupienia
B4.43ANDROMEDALokal mieszkalny3237,568 400, 00315 504, 00I kwartał 2023Zarezerwowany
B4.44ANDROMEDALokal mieszkalny3237,748 400, 00317 016, 00I kwartał 2023Do kupienia
B5.01AANDROMEDALokal mieszkalny0234,06III kwartał 2022Sprzedany
B5.01BANDROMEDALokal mieszkalny0363,777 600, 00484 652, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.02AANDROMEDALokal mieszkalny0358,64III kwartał 2022Sprzedany
B5.02BANDROMEDALokal mieszkalny0357,697 600, 00438 444, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.03AANDROMEDALokal mieszkalny0467,09III kwartał 2022Sprzedany
B5.03BANDROMEDALokal mieszkalny0477,23III kwartał 2022Sprzedany
B5.04AANDROMEDALokal mieszkalny0366,427 600, 00504 792, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.04BANDROMEDALokal mieszkalny0230,82III kwartał 2022Sprzedany
B5.05AANDROMEDALokal mieszkalny1365,59III kwartał 2022Sprzedany
B5.05BANDROMEDALokal mieszkalny1356,977 600, 00432 972, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.06AANDROMEDALokal mieszkalny1350,607 790, 00394 174, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.06BANDROMEDALokal mieszkalny1477,15III kwartał 2022Sprzedany
B5.07AANDROMEDALokal mieszkalny1358,377 700, 00449 449, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.07BANDROMEDALokal mieszkalny1245,897 900, 00362 531, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.08AANDROMEDALokal mieszkalny1466,947 500, 00502 050, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.08BANDROMEDALokal mieszkalny1363,63III kwartał 2022Sprzedany
B5.09AANDROMEDALokal mieszkalny2365,597 550, 00495 204, 50III kwartał 2022Do kupienia
B5.09BANDROMEDALokal mieszkalny2356,897 600, 00432 364, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.10AANDROMEDALokal mieszkalny2350,60III kwartał 2022Sprzedany
B5.10BANDROMEDALokal mieszkalny2477,15III kwartał 2022Sprzedany
B5.11AANDROMEDALokal mieszkalny2358,31III kwartał 2022Sprzedany
B5.11BANDROMEDALokal mieszkalny2245,897 490, 00343 716, 10III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.12AANDROMEDALokal mieszkalny2466,947 500, 00502 050, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.12BANDROMEDALokal mieszkalny2363,63III kwartał 2022Sprzedany
B5.13AANDROMEDALokal mieszkalny3365,597 590, 00497 828, 10III kwartał 2022Do kupienia
B5.13BANDROMEDALokal mieszkalny3356,80III kwartał 2022Sprzedany
B5.14AANDROMEDALokal mieszkalny3350,60III kwartał 2022Sprzedany
B5.14BANDROMEDALokal mieszkalny3477,15III kwartał 2022Sprzedany
B5.15AANDROMEDALokal mieszkalny3358,27III kwartał 2022Sprzedany
B5.15BANDROMEDALokal mieszkalny3245,897 890, 00362 072, 10III kwartał 2022Do kupienia
B5.16AANDROMEDALokal mieszkalny3466,94III kwartał 2022Sprzedany
B5.16BANDROMEDALokal mieszkalny3363,63III kwartał 2022Sprzedany