Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,046 850, 00219 474, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,936 730, 00376 408, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,206 300, 00423 360, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,236 750, 00291 802, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,226 470, 00396 093, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,596 550, 00429 614, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,336 750, 00278 977, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,346 750, 00333 045, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,906 700, 00294 130, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,866 750, 00289 305, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,806 710, 00374 418, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,406 420, 00413 448, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,686 620, 00408 321, 60I kwartał 2022Do kupienia
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,516 320, 00420 343, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,866 830, 00292 733, 80I kwartał 2022Do kupienia
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,396 510, 00393 138, 90I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,406 470, 00416 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,856 800, 00277 780, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,406 770, 00327 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,186 740, 00291 033, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,406 470, 00416 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,056 600, 00402 930, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,966 770, 00338 229, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,516 340, 00421 673, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,396 520, 00393 742, 80I kwartał 2022Do kupienia
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,856 850, 00279 822, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,406 800, 00329 120, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,186 750, 00291 465, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,416 670, 00369 584, 70I kwartał 2022Do kupienia
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,826 800, 00338 776, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,516 340, 00421 673, 40I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,396 510, 00393 138, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,856 850, 00279 822, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,406 800, 00329 120, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,056 590, 00402 319, 50I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,826 800, 00338 776, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,356 400, 00488 640, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 730, 00363 958, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,176 450, 00446 146, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,466 700, 00324 682, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,27I kwartał 2022Sprzedany
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 720, 00356 496, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,976 400, 00435 008, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 800, 00326 876, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,446 830, 00303 525, 20I kwartał 2022Do kupienia
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 780, 00311 812, 20I kwartał 2022Do kupienia
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 830, 00303 320, 30I kwartał 2022Do kupienia
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 740, 00357 557, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,976 420, 00436 367, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 830, 00328 044, 90I kwartał 2022Do kupienia
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 850, 00314 757, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 830, 00303 320, 30I kwartał 2022Do kupienia
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 740, 00356 883, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,976 420, 00436 367, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 830, 00327 840, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,156 350, 00439 102, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,276 950, 00321 576, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,146 950, 00313 723, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,206 520, 00412 064, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 710, 00362 876, 80I kwartał 2022Do kupienia
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,956 370, 00432 841, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 800, 00326 876, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 630, 00304 913, 70I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,376 800, 00301 716, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 830, 00362 331, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,956 390, 00434 200, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 680, 00320 840, 40I kwartał 2022Do kupienia
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 950, 00308 649, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 850, 00314 757, 50I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,376 830, 00303 047, 10I kwartał 2022Do kupienia
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 720, 00356 496, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,956 350, 00431 482, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 830, 00327 840, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 950, 00308 649, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,916 850, 00314 483, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,376 830, 00303 047, 10I kwartał 2022Do kupienia
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 720, 00355 824, 00I kwartał 2022Do kupienia