Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,046 700, 00214 668, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,936 590, 00368 578, 70I kwartał 2022Do kupienia
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,206 200, 00416 640, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,236 600, 00285 318, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,226 350, 00388 747, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,596 430, 00421 743, 70I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,336 600, 00272 778, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,346 600, 00325 644, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,906 550, 00287 545, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,866 600, 00282 876, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,806 570, 00366 606, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,406 300, 00405 720, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,686 500, 00400 920, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,516 200, 00412 362, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,866 680, 00286 304, 80I kwartał 2022Do kupienia
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,396 390, 00385 892, 10I kwartał 2022Do kupienia
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,406 350, 00408 940, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,856 650, 00271 652, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,146 680, 00308 215, 20I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,406 620, 00320 408, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,186 590, 00284 556, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,406 350, 00408 940, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,056 480, 00395 604, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,966 620, 00330 735, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,516 220, 00413 692, 20I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,396 400, 00386 496, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,856 700, 00273 695, 00I kwartał 2022Zarezerwowany
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,406 650, 00321 860, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,186 600, 00284 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,416 530, 00361 827, 30I kwartał 2022Do kupienia
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,826 650, 00331 303, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,516 220, 00413 692, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,396 390, 00385 892, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,856 700, 00273 695, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,406 650, 00321 860, 00I kwartał 2022Do kupienia
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,056 470, 00394 993, 50I kwartał 2022Do kupienia
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,826 650, 00331 303, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,356 300, 00481 005, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 590, 00356 387, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,176 350, 00439 229, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,466 550, 00317 413, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,276 850, 00316 949, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 650, 00295 326, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 580, 00349 069, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,976 300, 00428 211, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 650, 00319 665, 50I kwartał 2022Do kupienia
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,446 680, 00296 859, 20I kwartał 2022Do kupienia
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 630, 00304 913, 70I kwartał 2022Do kupienia
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 680, 00296 658, 80I kwartał 2022Do kupienia
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 600, 00350 130, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,976 320, 00429 570, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 680, 00320 840, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 700, 00307 865, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 680, 00296 658, 80I kwartał 2022Do kupienia
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 600, 00349 470, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,976 320, 00429 570, 40I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 680, 00320 640, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,156 250, 00432 187, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,276 800, 00314 636, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,146 800, 00306 952, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,206 400, 00404 480, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,086 570, 00355 305, 60I kwartał 2022Do kupienia
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,956 270, 00426 046, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,076 650, 00319 665, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,416 650, 00295 326, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,996 630, 00304 913, 70I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,376 650, 00295 060, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,056 560, 00348 008, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,956 290, 00427 405, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,036 680, 00320 840, 40I kwartał 2022Do kupienia
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,956 700, 00307 865, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,376 680, 00296 391, 60I kwartał 2022Do kupienia
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,056 580, 00349 069, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,956 250, 00424 687, 50I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,006 680, 00320 640, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,416 800, 00301 988, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,916 700, 00307 597, 00I kwartał 2022Do kupienia
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,666 720, 00253 075, 20I kwartał 2022Zarezerwowany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,376 680, 00296 391, 60I kwartał 2022Do kupienia
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,956 580, 00348 411, 00I kwartał 2022Do kupienia