Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Inwestycja
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.01AANDROMEDALokal mieszkalny0230,77I kwartał 2022Sprzedany
B1.01BANDROMEDALokal mieszkalny0132,04I kwartał 2022Sprzedany
B1.02AANDROMEDALokal mieszkalny0355,93I kwartał 2022Sprzedany
B1.02BANDROMEDALokal mieszkalny0367,206 645, 60446 584, 08I kwartał 2022Do kupienia
B1.03AANDROMEDALokal mieszkalny0243,237 095, 60306 742, 79I kwartał 2022Do kupienia
B1.03BANDROMEDALokal mieszkalny0361,226 815, 60417 250, 98I kwartał 2022Do kupienia
B1.04AANDROMEDALokal mieszkalny0365,596 895, 59452 282, 07I kwartał 2022Do kupienia
B1.04BANDROMEDALokal mieszkalny0241,33I kwartał 2022Sprzedany
B1.05AANDROMEDALokal mieszkalny1346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.05BANDROMEDALokal mieszkalny0249,347 095, 60350 096, 90I kwartał 2022Do kupienia
B1.06AANDROMEDALokal mieszkalny1355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.06BANDROMEDALokal mieszkalny0243,907 045, 60309 301, 66I kwartał 2022Do kupienia
B1.07AANDROMEDALokal mieszkalny1242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.07BANDROMEDALokal mieszkalny0355,80I kwartał 2022Sprzedany
B1.08AANDROMEDALokal mieszkalny1364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.08BANDROMEDALokal mieszkalny0361,68I kwartał 2022Sprzedany
B1.09AANDROMEDALokal mieszkalny2346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.09BANDROMEDALokal mieszkalny0232,90I kwartał 2022Sprzedany
B1.10AANDROMEDALokal mieszkalny2355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.10BANDROMEDALokal mieszkalny1366,516 665, 60443 328, 92I kwartał 2022Do kupienia
B1.11AANDROMEDALokal mieszkalny2242,86I kwartał 2022Sprzedany
B1.11BANDROMEDALokal mieszkalny1360,396 855, 60414 009, 82I kwartał 2022Do kupienia
B1.12AANDROMEDALokal mieszkalny2364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.12BANDROMEDALokal mieszkalny1240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.13AANDROMEDALokal mieszkalny3346,14I kwartał 2022Sprzedany
B1.13BANDROMEDALokal mieszkalny1248,407 115, 60344 395, 12I kwartał 2022Do kupienia
B1.14AANDROMEDALokal mieszkalny3355,37I kwartał 2022Sprzedany
B1.14BANDROMEDALokal mieszkalny1243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.15AANDROMEDALokal mieszkalny3242,79I kwartał 2022Sprzedany
B1.15BANDROMEDALokal mieszkalny1355,41I kwartał 2022Sprzedany
B1.16AANDROMEDALokal mieszkalny3364,40I kwartał 2022Sprzedany
B1.16BANDROMEDALokal mieszkalny1361,056 945, 60424 028, 81I kwartał 2022Do kupienia
B1.17BANDROMEDALokal mieszkalny1232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.18BANDROMEDALokal mieszkalny1249,967 115, 60355 495, 46I kwartał 2022Do kupienia
B1.19BANDROMEDALokal mieszkalny2366,516 685, 60444 659, 23I kwartał 2022Do kupienia
B1.20BANDROMEDALokal mieszkalny2360,396 865, 60414 613, 78I kwartał 2022Do kupienia
B1.21BANDROMEDALokal mieszkalny2240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.22BANDROMEDALokal mieszkalny2248,407 145, 60345 847, 23I kwartał 2022Do kupienia
B1.23BANDROMEDALokal mieszkalny2243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.24BANDROMEDALokal mieszkalny2355,417 015, 60388 734, 64I kwartał 2022Do kupienia
B1.25BANDROMEDALokal mieszkalny2361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.26BANDROMEDALokal mieszkalny2232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.27BANDROMEDALokal mieszkalny2249,82I kwartał 2022Sprzedany
B1.28BANDROMEDALokal mieszkalny3366,516 685, 60444 659, 23I kwartał 2022Do kupienia
B1.29BANDROMEDALokal mieszkalny3360,396 855, 60414 009, 82I kwartał 2022Do kupienia
B1.30BANDROMEDALokal mieszkalny3240,85I kwartał 2022Sprzedany
B1.31BANDROMEDALokal mieszkalny3248,407 145, 60345 847, 23I kwartał 2022Do kupienia
B1.32BANDROMEDALokal mieszkalny3243,18I kwartał 2022Sprzedany
B1.33BANDROMEDALokal mieszkalny3355,417 035, 60389 842, 33I kwartał 2022Do kupienia
B1.34BANDROMEDALokal mieszkalny3361,05I kwartał 2022Sprzedany
B1.35BANDROMEDALokal mieszkalny3232,28I kwartał 2022Sprzedany
B1.36BANDROMEDALokal mieszkalny3249,827 145, 60355 994, 00I kwartał 2022Do kupienia
B2.01AANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.01BANDROMEDALokal mieszkalny0129,09I kwartał 2022Sprzedany
B2.02AANDROMEDALokal mieszkalny0476,356 745, 60515 026, 90I kwartał 2022Do kupienia
B2.02BANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B2.03AANDROMEDALokal mieszkalny0369,176 795, 60470 051, 49I kwartał 2022Do kupienia
B2.03BANDROMEDALokal mieszkalny0348,467 045, 60341 429, 58I kwartał 2022Do kupienia
B2.04AANDROMEDALokal mieszkalny1244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.04BANDROMEDALokal mieszkalny0246,27I kwartał 2022Sprzedany
B2.05AANDROMEDALokal mieszkalny1237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.06AANDROMEDALokal mieszkalny1234,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.06BANDROMEDALokal mieszkalny1353,057 065, 60374 829, 95I kwartał 2022Do kupienia
B2.07AANDROMEDALokal mieszkalny1367,976 745, 60458 498, 73I kwartał 2022Do kupienia
B2.07BANDROMEDALokal mieszkalny1348,077 145, 60343 489, 18I kwartał 2022Do kupienia
B2.08AANDROMEDALokal mieszkalny2244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.08BANDROMEDALokal mieszkalny1245,997 125, 60327 706, 45I kwartał 2022Do kupienia
B2.09AANDROMEDALokal mieszkalny2237,69I kwartał 2022Sprzedany
B2.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,41I kwartał 2022Sprzedany
B2.10BANDROMEDALokal mieszkalny2353,057 085, 60375 891, 04I kwartał 2022Do kupienia
B2.11AANDROMEDALokal mieszkalny2367,97I kwartał 2022Sprzedany
B2.11BANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B2.12AANDROMEDALokal mieszkalny3244,44I kwartał 2022Sprzedany
B2.12BANDROMEDALokal mieszkalny2245,95I kwartał 2022Sprzedany
B2.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,417 175, 60318 668, 20I kwartał 2022Do kupienia
B2.14AANDROMEDALokal mieszkalny3334,85I kwartał 2022Sprzedany
B2.14BANDROMEDALokal mieszkalny3352,957 085, 60375 182, 47I kwartał 2022Do kupienia
B2.15AANDROMEDALokal mieszkalny3367,976 765, 60459 857, 51I kwartał 2022Do kupienia
B2.15BANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B2.16BANDROMEDALokal mieszkalny2245,91I kwartał 2022Sprzedany
B3.01AANDROMEDALokal mieszkalny0237,35I kwartał 2022Sprzedany
B3.01BANDROMEDALokal mieszkalny0369,156 695, 60463 000, 76I kwartał 2022Do kupienia
B3.02AANDROMEDALokal mieszkalny0246,277 295, 61337 567, 65I kwartał 2022Do kupienia
B3.02BANDROMEDALokal mieszkalny0244,85I kwartał 2022Sprzedany
B3.03AANDROMEDALokal mieszkalny0245,147 295, 61329 323, 62I kwartał 2022Do kupienia
B3.03BANDROMEDALokal mieszkalny0363,206 865, 60433 906, 12I kwartał 2022Do kupienia
B3.04AANDROMEDALokal mieszkalny0354,08I kwartał 2022Sprzedany
B3.04BANDROMEDALokal mieszkalny1367,956 715, 60456 325, 15I kwartał 2022Do kupienia
B3.05AANDROMEDALokal mieszkalny1348,077 145, 60343 489, 18I kwartał 2022Do kupienia
B3.05BANDROMEDALokal mieszkalny1244,417 145, 60317 336, 27I kwartał 2022Do kupienia
B3.06AANDROMEDALokal mieszkalny1245,99I kwartał 2022Sprzedany
B3.06BANDROMEDALokal mieszkalny1237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.07AANDROMEDALokal mieszkalny1244,377 145, 60317 050, 45I kwartał 2022Do kupienia
B3.07BANDROMEDALokal mieszkalny1234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.08AANDROMEDALokal mieszkalny1353,057 175, 60380 665, 34I kwartał 2022Do kupienia
B3.08BANDROMEDALokal mieszkalny2367,956 735, 60457 684, 27I kwartał 2022Do kupienia
B3.09AANDROMEDALokal mieszkalny2348,03I kwartał 2022Sprzedany
B3.09BANDROMEDALokal mieszkalny2244,417 295, 61323 997, 83I kwartał 2022Do kupienia
B3.10AANDROMEDALokal mieszkalny2245,957 195, 60330 637, 69I kwartał 2022Do kupienia
B3.10BANDROMEDALokal mieszkalny2237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.11AANDROMEDALokal mieszkalny2244,377 175, 60318 381, 18I kwartał 2022Do kupienia
B3.11BANDROMEDALokal mieszkalny2234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.12AANDROMEDALokal mieszkalny2353,057 065, 60374 829, 95I kwartał 2022Do kupienia
B3.12BANDROMEDALokal mieszkalny3367,956 695, 60454 966, 05I kwartał 2022Do kupienia
B3.13AANDROMEDALokal mieszkalny3348,00I kwartał 2022Sprzedany
B3.13BANDROMEDALokal mieszkalny3244,417 295, 61323 997, 83I kwartał 2022Do kupienia
B3.14AANDROMEDALokal mieszkalny3245,917 195, 60330 349, 87I kwartał 2022Do kupienia
B3.14BANDROMEDALokal mieszkalny3237,66I kwartał 2022Sprzedany
B3.15AANDROMEDALokal mieszkalny3244,377 175, 60318 381, 18I kwartał 2022Do kupienia
B3.15BANDROMEDALokal mieszkalny3234,29I kwartał 2022Sprzedany
B3.16AANDROMEDALokal mieszkalny3352,957 065, 60374 123, 39I kwartał 2022Do kupienia
B5.01AANDROMEDALokal mieszkalny0234,06III kwartał 2022Sprzedany
B5.01BANDROMEDALokal mieszkalny0363,777 089, 60452 103, 49III kwartał 2022Do kupienia
B5.02AANDROMEDALokal mieszkalny0358,647 290, 00427 485, 60III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.02BANDROMEDALokal mieszkalny0357,697 089, 60408 998, 74III kwartał 2022Do kupienia
B5.03AANDROMEDALokal mieszkalny0467,097 089, 60475 641, 26III kwartał 2022Do kupienia
B5.03BANDROMEDALokal mieszkalny0477,237 089, 60547 529, 44III kwartał 2022Do kupienia
B5.04AANDROMEDALokal mieszkalny0366,427 089, 60470 890, 91III kwartał 2022Do kupienia
B5.04BANDROMEDALokal mieszkalny0230,827 799, 60240 383, 61III kwartał 2022Do kupienia
B5.05AANDROMEDALokal mieszkalny1365,59III kwartał 2022Sprzedany
B5.05BANDROMEDALokal mieszkalny1356,977 089, 60403 894, 24III kwartał 2022Do kupienia
B5.06AANDROMEDALokal mieszkalny1350,607 290, 00368 874, 00III kwartał 2022Do kupienia
B5.06BANDROMEDALokal mieszkalny1477,156 989, 60539 247, 49III kwartał 2022Do kupienia
B5.07AANDROMEDALokal mieszkalny1358,377 189, 60419 657, 13III kwartał 2022Do kupienia
B5.07BANDROMEDALokal mieszkalny1245,897 389, 60339 108, 64III kwartał 2022Do kupienia
B5.08AANDROMEDALokal mieszkalny1466,946 989, 60467 883, 69III kwartał 2022Do kupienia
B5.08BANDROMEDALokal mieszkalny1363,636 999, 60445 384, 47III kwartał 2022Do kupienia
B5.09AANDROMEDALokal mieszkalny2365,597 049, 60462 383, 45III kwartał 2022Do kupienia
B5.09BANDROMEDALokal mieszkalny2356,897 089, 60403 327, 07III kwartał 2022Do kupienia
B5.10AANDROMEDALokal mieszkalny2350,60III kwartał 2022Sprzedany
B5.10BANDROMEDALokal mieszkalny2477,15III kwartał 2022Sprzedany
B5.11AANDROMEDALokal mieszkalny2358,317 189, 60419 225, 76III kwartał 2022Do kupienia
B5.11BANDROMEDALokal mieszkalny2245,897 390, 00339 127, 10III kwartał 2022Zarezerwowany
B5.12AANDROMEDALokal mieszkalny2466,946 989, 60467 883, 69III kwartał 2022Do kupienia
B5.12BANDROMEDALokal mieszkalny2363,636 999, 60445 384, 47III kwartał 2022Do kupienia
B5.13AANDROMEDALokal mieszkalny3365,597 049, 60462 383, 45III kwartał 2022Do kupienia
B5.13BANDROMEDALokal mieszkalny3356,807 089, 60402 689, 01III kwartał 2022Do kupienia
B5.14AANDROMEDALokal mieszkalny3350,607 289, 60368 853, 78III kwartał 2022Do kupienia
B5.14BANDROMEDALokal mieszkalny3477,156 989, 60539 247, 49III kwartał 2022Do kupienia
B5.15AANDROMEDALokal mieszkalny3358,27III kwartał 2022Sprzedany
B5.15BANDROMEDALokal mieszkalny3245,897 389, 60339 108, 64III kwartał 2022Do kupienia
B5.16AANDROMEDALokal mieszkalny3466,94III kwartał 2022Sprzedany
B5.16BANDROMEDALokal mieszkalny3363,636 999, 60445 384, 47III kwartał 2022Do kupienia