Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.1STELLALokal mieszkalny0243,755 605, 00245 218, 75II kwartał 2020Do kupienia
B1.2STELLALokal mieszkalny0241,975 605, 00235 241, 85II kwartał 2020Do kupienia
B1.3STELLALokal mieszkalny0241,975 605, 00235 241, 85II kwartał 2020Do kupienia
B1.4STELLALokal mieszkalny0358,055 422, 00314 747, 10II kwartał 2020Do kupienia
B1.5STELLALokal mieszkalny0358,055 659, 00328 504, 95II kwartał 2020Do kupienia
B1.6STELLALokal mieszkalny0241,975 908, 00247 958, 76II kwartał 2020Do kupienia
B1.7STELLALokal mieszkalny0241,97II kwartał 2020Sprzedany
B1.8STELLALokal mieszkalny0250,645 908, 00299 181, 12II kwartał 2020Do kupienia
B1.9STELLALokal mieszkalny0252,796 016, 00317 584, 64II kwartał 2020Do kupienia
B1.10STELLALokal mieszkalny0263,436 048, 00383 624, 64II kwartał 2020Do kupienia
B1.11STELLALokal mieszkalny0371,335 562, 00396 737, 46II kwartał 2020Do kupienia
B1.12STELLALokal mieszkalny0371,335 616, 00400 589, 28II kwartał 2020Do kupienia
B1.13STELLALokal mieszkalny0263,435 584, 00354 193, 12II kwartał 2020Do kupienia
B1.14STELLALokal mieszkalny0243,845 605, 00245 723, 20II kwartał 2020Do kupienia
B1.15STELLALokal mieszkalny1243,755 692, 00249 025, 00II kwartał 2020Zarezerwowany
B1.16STELLALokal mieszkalny1241,975 692, 00238 893, 24II kwartał 2020Do kupienia
B1.17STELLALokal mieszkalny1241,97II kwartał 2020Sprzedany
B1.18STELLALokal mieszkalny1358,055 508, 00319 739, 40II kwartał 2020Do kupienia
B1.19STELLALokal mieszkalny1358,055 422, 00314 747, 10II kwartał 2020Do kupienia
B1.20STELLALokal mieszkalny1241,975 670, 00237 969, 90II kwartał 2020Zarezerwowany
B1.21STELLALokal mieszkalny1241,97II kwartał 2020Sprzedany
B1.22STELLALokal mieszkalny1250,32II kwartał 2020Sprzedany
B1.23STELLALokal mieszkalny1252,475 562, 00291 838, 14II kwartał 2020Do kupienia
B1.24STELLALokal mieszkalny1263,435 648, 00358 252, 64II kwartał 2020Do kupienia
B1.25STELLALokal mieszkalny1371,335 616, 00400 589, 28II kwartał 2020Do kupienia
B1.26STELLALokal mieszkalny1371,335 670, 00404 441, 10II kwartał 2020Do kupienia
B1.27STELLALokal mieszkalny1263,435 670, 00359 648, 10II kwartał 2020Do kupienia
B1.28STELLALokal mieszkalny1243,845 692, 00249 537, 28II kwartał 2020Zarezerwowany
B1.29STELLALokal mieszkalny2243,75II kwartał 2020Sprzedany
B1.30STELLALokal mieszkalny2241,97II kwartał 2020Sprzedany
B1.31STELLALokal mieszkalny2241,97II kwartał 2020Sprzedany
B1.32STELLALokal mieszkalny2358,055 476, 00317 881, 80II kwartał 2020Do kupienia
B1.33STELLALokal mieszkalny2358,055 443, 00315 966, 15II kwartał 2020Do kupienia
B1.34STELLALokal mieszkalny2241,97II kwartał 2020Sprzedany
B1.35STELLALokal mieszkalny2241,97II kwartał 2020Sprzedany
B1.36STELLALokal mieszkalny2250,325 638, 00283 704, 16II kwartał 2020Do kupienia
B1.37STELLALokal mieszkalny2252,475 530, 00290 159, 10II kwartał 2020Do kupienia
B1.38STELLALokal mieszkalny2263,435 616, 00356 222, 88II kwartał 2020Do kupienia
B1.39STELLALokal mieszkalny2271,335 584, 00398 306, 72II kwartał 2020Zarezerwowany
B1.40STELLALokal mieszkalny2371,335 638, 00402 158, 54II kwartał 2020Zarezerwowany
B1.41STELLALokal mieszkalny2263,435 638, 00357 618, 34II kwartał 2020Do kupienia
B1.42STELLALokal mieszkalny2243,84II kwartał 2020Sprzedany
B2.43STELLALokal mieszkalny0243,845 562, 00243 838, 08II kwartał 2020Do kupienia
B2.44STELLALokal mieszkalny0250,645 616, 00284 394, 24II kwartał 2020Do kupienia
B2.45STELLALokal mieszkalny0490,325 530, 00499 469, 60II kwartał 2020Do kupienia
B2.46STELLALokal mieszkalny0490,326 286, 00567 751, 52II kwartał 2020Do kupienia
B2.47STELLALokal mieszkalny0250,646 178, 00312 853, 92II kwartał 2020Do kupienia
B2.48STELLALokal mieszkalny0252,796 178, 00326 136, 62II kwartał 2020Do kupienia
B2.49STELLALokal mieszkalny0250,645 962, 00301 915, 68II kwartał 2020Do kupienia
B2.50STELLALokal mieszkalny0250,645 962, 00301 915, 68II kwartał 2020Do kupienia
B2.51STELLALokal mieszkalny0361,245 692, 00348 578, 08II kwartał 2020Do kupienia
B2.52STELLALokal mieszkalny0368,785 422, 00372 925, 16II kwartał 2020Do kupienia
B2.53STELLALokal mieszkalny0250,645 562, 00281 659, 68II kwartał 2020Do kupienia
B2.54STELLALokal mieszkalny0243,845 562, 00243 838, 08II kwartał 2020Do kupienia
B2.55STELLALokal mieszkalny1243,84II kwartał 2020Sprzedany
B2.56STELLALokal mieszkalny1250,64II kwartał 2020Sprzedany
B2.57STELLALokal mieszkalny1490,325 562, 00502 359, 84II kwartał 2020Do kupienia
B2.58STELLALokal mieszkalny1490,325 616, 00507 237, 12II kwartał 2020Do kupienia
B2.59STELLALokal mieszkalny1250,645 670, 00287 128, 80II kwartał 2020Do kupienia
B2.60STELLALokal mieszkalny1252,475 670, 00297 504, 90II kwartał 2020Do kupienia
B2.61STELLALokal mieszkalny1250,325 670, 00285 314, 40II kwartał 2020Do kupienia
B2.62STELLALokal mieszkalny1250,645 670, 00287 128, 80II kwartał 2020Do kupienia
B2.63STELLALokal mieszkalny1361,245 400, 00330 696, 00II kwartał 2020Do kupienia
B2.64STELLALokal mieszkalny1368,785 508, 00378 840, 24II kwartał 2020Do kupienia
B2.65STELLALokal mieszkalny1250,645 648, 00286 014, 72II kwartał 2020Do kupienia
B2.66STELLALokal mieszkalny1243,845 648, 00247 608, 32II kwartał 2020Zarezerwowany
B2.67STELLALokal mieszkalny2243,84II kwartał 2020Sprzedany
B2.68STELLALokal mieszkalny2250,645 616, 00284 394, 24II kwartał 2020Do kupienia
B2.69STELLALokal mieszkalny2490,325 530, 00499 469, 60II kwartał 2020Do kupienia
B2.70STELLALokal mieszkalny2490,325 584, 00504 346, 88II kwartał 2020Do kupienia
B2.71STELLALokal mieszkalny2250,645 638, 00285 508, 32II kwartał 2020Do kupienia
B2.72STELLALokal mieszkalny2252,475 638, 00295 825, 86II kwartał 2020Do kupienia
B2.73STELLALokal mieszkalny2250,325 638, 00283 704, 16II kwartał 2020Do kupienia
B2.74STELLALokal mieszkalny2250,645 638, 00285 508, 32II kwartał 2020Do kupienia
B2.75STELLALokal mieszkalny2361,245 368, 00328 736, 32II kwartał 2020Do kupienia
B2.76STELLALokal mieszkalny2368,785 476, 00376 639, 28II kwartał 2020Do kupienia
B2.77STELLALokal mieszkalny2250,645 616, 00284 394, 24II kwartał 2020Do kupienia
B2.78STELLALokal mieszkalny2243,84II kwartał 2020Sprzedany
B2.79STELLALokal mieszkalny0368,036 026, 00409 948, 78II kwartał 2020Do kupienia
B2.80STELLALokal mieszkalny0237,216 124, 00227 874, 04II kwartał 2020Do kupienia
B2.81STELLALokal mieszkalny0243,686 340, 00276 931, 20II kwartał 2020Do kupienia
B2.82STELLALokal mieszkalny0476,575 864, 00449 006, 48II kwartał 2020Do kupienia
B2.83STELLALokal mieszkalny1368,035 681, 00386 478, 43II kwartał 2020Do kupienia
B2.84STELLALokal mieszkalny1237,21II kwartał 2020Sprzedany
B2.85STELLALokal mieszkalny1243,685 832, 00254 741, 76II kwartał 2020Zarezerwowany
B2.86STELLALokal mieszkalny1476,575 573, 00426 724, 61II kwartał 2020Do kupienia
B2.87STELLALokal mieszkalny2368,035 648, 00384 233, 44II kwartał 2020Do kupienia
B2.88STELLALokal mieszkalny2237,21II kwartał 2020Sprzedany
B2.89STELLALokal mieszkalny2243,68II kwartał 2020Sprzedany
B2.90STELLALokal mieszkalny2476,575 540, 00424 197, 80II kwartał 2020Do kupienia