Activa logo

Oferta

Filtry
Numer
Osiedle
Typ lokalu
Piętro
Pokoje
Powierzchnia
użytkowa
Cena
brutto m²
Wartość
brutto
Termin
realizacji
Status
B1.1STELLALokal mieszkalny0243,75I kwartał 2020Sprzedany
B1.2STELLALokal mieszkalny0241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.3STELLALokal mieszkalny0241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.4STELLALokal mieszkalny0358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.5STELLALokal mieszkalny0358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.6STELLALokal mieszkalny0241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.7STELLALokal mieszkalny0241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.8STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B1.9STELLALokal mieszkalny0252,79I kwartał 2020Sprzedany
B1.10STELLALokal mieszkalny0363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.11STELLALokal mieszkalny0371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.12STELLALokal mieszkalny0371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.13STELLALokal mieszkalny0363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.14STELLALokal mieszkalny0243,84I kwartał 2020Sprzedany
B1.15STELLALokal mieszkalny1243,75I kwartał 2020Sprzedany
B1.16STELLALokal mieszkalny1241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.17STELLALokal mieszkalny1241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.18STELLALokal mieszkalny1358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.19STELLALokal mieszkalny1358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.20STELLALokal mieszkalny1241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.21STELLALokal mieszkalny1241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.22STELLALokal mieszkalny1250,32I kwartał 2020Sprzedany
B1.23STELLALokal mieszkalny1252,47I kwartał 2020Sprzedany
B1.24STELLALokal mieszkalny1363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.25STELLALokal mieszkalny1371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.26STELLALokal mieszkalny1371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.27STELLALokal mieszkalny1363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.28STELLALokal mieszkalny1243,84I kwartał 2020Sprzedany
B1.29STELLALokal mieszkalny2243,75I kwartał 2020Sprzedany
B1.30STELLALokal mieszkalny2241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.31STELLALokal mieszkalny2241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.32STELLALokal mieszkalny2358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.33STELLALokal mieszkalny2358,05I kwartał 2020Sprzedany
B1.34STELLALokal mieszkalny2241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.35STELLALokal mieszkalny2241,97I kwartał 2020Sprzedany
B1.36STELLALokal mieszkalny2250,32I kwartał 2020Sprzedany
B1.37STELLALokal mieszkalny2252,47I kwartał 2020Sprzedany
B1.38STELLALokal mieszkalny2363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.39STELLALokal mieszkalny2271,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.40STELLALokal mieszkalny2371,33I kwartał 2020Sprzedany
B1.41STELLALokal mieszkalny2363,53I kwartał 2020Sprzedany
B1.42STELLALokal mieszkalny2243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.43STELLALokal mieszkalny0243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.44STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.45STELLALokal mieszkalny0490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.46STELLALokal mieszkalny0490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.47STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.48STELLALokal mieszkalny0252,79I kwartał 2020Sprzedany
B2.49STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.50STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.51STELLALokal mieszkalny0361,24I kwartał 2020Sprzedany
B2.52STELLALokal mieszkalny0368,78I kwartał 2020Sprzedany
B2.53STELLALokal mieszkalny0250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.54STELLALokal mieszkalny0243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.55STELLALokal mieszkalny1243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.56STELLALokal mieszkalny1250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.57STELLALokal mieszkalny1490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.58STELLALokal mieszkalny1490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.59STELLALokal mieszkalny1250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.60STELLALokal mieszkalny1252,47I kwartał 2020Sprzedany
B2.61STELLALokal mieszkalny1250,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.62STELLALokal mieszkalny1250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.63STELLALokal mieszkalny1361,24I kwartał 2020Sprzedany
B2.64STELLALokal mieszkalny1368,78I kwartał 2020Sprzedany
B2.65STELLALokal mieszkalny1250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.66STELLALokal mieszkalny1243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.67STELLALokal mieszkalny2243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.68STELLALokal mieszkalny2250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.69STELLALokal mieszkalny2490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.70STELLALokal mieszkalny2490,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.71STELLALokal mieszkalny2250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.72STELLALokal mieszkalny2252,47I kwartał 2020Sprzedany
B2.73STELLALokal mieszkalny2250,32I kwartał 2020Sprzedany
B2.74STELLALokal mieszkalny2250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.75STELLALokal mieszkalny2361,24I kwartał 2020Sprzedany
B2.76STELLALokal mieszkalny2368,78I kwartał 2020Sprzedany
B2.77STELLALokal mieszkalny2250,64I kwartał 2020Sprzedany
B2.78STELLALokal mieszkalny2243,84I kwartał 2020Sprzedany
B2.79STELLALokal mieszkalny0368,03I kwartał 2020Sprzedany
B2.80STELLALokal mieszkalny0237,21I kwartał 2020Sprzedany
B2.81STELLALokal mieszkalny0243,68I kwartał 2020Sprzedany
B2.82STELLALokal mieszkalny0476,57I kwartał 2020Sprzedany
B2.83STELLALokal mieszkalny1368,03I kwartał 2020Sprzedany
B2.84STELLALokal mieszkalny1237,21I kwartał 2020Sprzedany
B2.85STELLALokal mieszkalny1243,68I kwartał 2020Sprzedany
B2.86STELLALokal mieszkalny1476,57I kwartał 2020Sprzedany
B2.87STELLALokal mieszkalny2368,03I kwartał 2020Sprzedany
B2.88STELLALokal mieszkalny2237,21I kwartał 2020Sprzedany
B2.89STELLALokal mieszkalny2243,68I kwartał 2020Sprzedany
B2.90STELLALokal mieszkalny2476,57I kwartał 2020Sprzedany